Sveta Marija - Gospa od Krunice u Manaoag-u

glavno marijansko svetište na Filipinima

( 1610.)

Izvorni kip Majke Božje sa Djetetom u ruci donijeli su redovnici Augustinci, koji su duhovno upravljali Monaoagom od 1590. do 1613. U Skladu sa kraljevskim dekretom iz Španjolske duhovnovodstvo je godine 1614. povjereno Redu propovjednika- dominikancima. Jedan filipinac dok je išao kući godine 1610. čuo je tajanstveni ženski glas. Okrenuo se oko sebe i vidio u oblaku na krošnji drveta Lijepu Gospođu. U desnoj ruci je držala krunicu a u lijevoj Djete Isusa. Čovjek je pao na koljena. Zatim je drugima govorio o ukazanju. Na mjestu gdje se ukazala Presveta Djevica podignuta je najprije kapelica a poslije prostrana crkva. Kao delegati pape Pia XI. Apostolski nuncij na Filipinima je 21.travnja1926. svečano okrunio čudotvorni kip.

Na freskama unutar crkve oslikani su mnogi događaji i čudesa uz ovo svetište. Tako se u samim početcima  vezano uz španjolsku kolonizaciju dogodio ovaj slučaj. Pripadnici animističkih plemena palili su kršćanska naselja. Tako je i Manaoag predan plamenu. Neki su  vjernici se sklonili u mjesnu crkvu koja je bila pokrivena slamom. Vođa plemena je prešao ogradu te ognjenim strijelama gađao crveni slamnati krov. Ali čudom nije mogao zapaliti crkvu. Drugo čudo sa crkvom  se dogodilo kada je godine 1940. japanska avijacija bacila više bomba na svetište. Tri su bombe pale pred crkvom te eksplozijom oštetile pročelje crkve.  Ali bomba koja je pala na svetište nije eksplodirala.

Svetište ima muzej sa bogatim zavjetnim darovima.