Blažena Marta M.Wiecka - beatifikacija u Krakovu - prezentacija