Bl.Alojzije Stepinac u Svetoj Zemlji 1937. - prezentacija