Pjesme

 

A


A moment in Heaven - relaksacija uz glazbu
 Air -Joann Sebastian Bach - klasična glazba
Alegrate Virgen Maria - Španj. - marijanska
       Milost - Oliver Dragojević

B
Barcarole Op.60 - Fredric Chopin
Beata es Virgo Maria - Tomas Luis de Victoria - klasična duhovna
Vidi Speciosam                 "                                    "
Alma Redemptoris Matet -     "                                 "
Regina Caeli,laetare -           "                                 "
Ave Maris Stella+Agnus Dei   "                                 "
Magnificat primi toni -        "             -Lat. titl.          "
Vadam et circuibo civitatem - "        - Lat. titl.          "
Letaniae de Beata Virgine -    "        . Lat, titl.           "
Laetatuis sum -                   "        - Lat. titl.           "
Lauda Sion Salvatorem -       "        - Lat. titl. -        "
Quam pulchri sunt -             "         -Lat. titl.           "
Peccantem me quotidie -     "          - Lat. titl.          "
Ne timeas, Marija -             "           -Lat. titl.          "
Ave Maria -                       "                                 "
Biti kao Marija - Apostoli mira
Bog - najveća podrška, Kristijan Nokaj -
Božić uz klasičnu glazbu
Božićna simfonija - klasična glazba
Božićne hrvatske pjesme - Zvonko Kušica - 
Božićne melodije: - Za nas se rodi
                           - Zvončići
                           - Spavaj Sinko
                           - Pristupite vjerni
                           - U noći zvjezdanoj
                           - Tiha noć
                          -  Spavaj sinko
                          -  Gloria in excelisis Deo
                          - Gle kakav dar
                          - O pastiri
                          - Radujte se narodi
                          - Svim na zemlji mir veselje
                          - U se vrime godišta
Božićne pjesme - brat Karlo Dominikanac
Božićni korali na panflauti glazba za relaksaciju
Božićni koncert pjevača Starog grada na Hvaru
Božićni oratorij - J.S. Bach - 1. dio
                                       - 2. dio
Budi sa mnom - Ivan Puljić

C

Christian classical music (uz lijepo cvijeće)
Croatio iz duše te ljubim
Crveni plašt - Nikolina Pinko

Č

Čudesno si me stvorio - Luka Balvan -
Čuj nas Majko - Tatjana

D
Dajemo Ti salvu - Luka Balvan
Daruj nam mir - Luka Balvan

Dies ire - misni koral
Dies ire - poslednica u tradicionalnoj Misi za pokojne - pjevaju Benediktinci
Djevice nevina - Nataša Radovanović
Diridonda - Faroski Kantaduri na Hvaru
Divan si
Do Nebesa ne' se ori - Klapa Bonaca
Dođi Duše Presveti -himan na Duhove
Dođi Isuse, pogledaj me

Dođite s hvalama pred Gospoda 
Dušo Krisotva - aražman Emilio Kutleša -

E

Evo me, jer Ti si Predivan Bog

F

G
Gdje si majko da me budiš
Gospa - Pjesma Majci - Služavke Malog Isusa
Gospa Međugorska - Marija Bošnjak i Vedran Vegar
Gospa te je poslala - Luka Balvan -
Gospe ribara i težaka - Zbor iz Vinjerce 

H

 

Hrabra Mučenice Sveta Filomeno - Nikolina Pinko

Hrvatski kraljevi -Kyrie Eleison - Krunoslav Burić
                        - Psalam VI na latinskom - Daomagoj Buruć
                        - Agnus Dei -
                        - De profundis
                        - In peccato
                       -  Zvonimir i Jelena
Hvaljen budi, o Bože Kralju naš- Ivan Puljić - titl.

I

Ima jedna duga cesta - Ljerka Palatinuš
Isus Emanuel, umro za mene
Isus Kralj je mira
Isuse, Ti moja zaštito - HR.
Isuse vjerijem -
Isusovo stradanje - 
Iznad svih - Kristina

J


Ja imam Majku najljepšu na svijetu

Ja sam glasnik Velikoga Kralja
Ja sam s vama
Ja se kajem - korizmena
Ja volim Isusa - dječja pjesma
Jaganjče Božji - Fides - 

K


Kakav prijetelj je Isus -Gibonni
Klanjam Ti se Oče -Dražen Kiš -
Kraljice Neba, raduje se
Kraljice svete Krunice

Kraljici mira -
Krist na žalu - HR
                     - Luka Balvan
Kriste budi naša radost
Kriste Ti si ljubav - Luka Balvan -

Krst je sila i slava! -
     Čašćenje Križa- Spasi Bože ljude svoje -
Kyrie eleison - duhovna

L

otresa) - Nadja Golovčuk - Ukraj. - Njem.-titl
Liljane bijeli -
Lijepa priroda i glazba za odmor
Lijerpa si, lijepa Djevo Marijo -
Like David danced - Eng. - titl. - pjesma

Liko, Liko - Ljerka Palatinuš

LJ

Ljiljane bijeli - Ljerka Palatinuš
Ljubav majke - Dragana Vučićević

M

Majko Božja Bistrička -

Majko draga, Djevo sveta

Majko moli za nas - ŽVA Fiola -
Majko naša Trsatska - Mirjana Bobuš


Maranatha . dođi Gospode
Maria (bellisimo canto) -Španj.

Marija...Samo je jedna Marija - Ivan Puljić -   
Marija Majka - Žeteoci
Marijo slavna - Vitez - pravoslavna duhovna pjesma
Marijo, svibnja Kraljice- Sandra Bagarić
Marijin mir -
Marijo, da li si znala - Eng.- HR. titl.
         Reci, Marjo - Marijana Patra Šebelić
Milost -Oliver Dragojević -
Moj Isus
Moj Osijek pun je sunca -
Moj si put - Apostoli mira 
Moja Hercegovina - Mate Bulić
Molbeni hvalospjev - Ivica B.
Mon coeur T'adore - Fran. titl
Mon Dieu est si bon -
Mojot Gospod e mnogu dobar - Fran. -Maked. titil.

More, otac i Ja - Ana Ostojić
Muka po Luki - Faroski Kantaduri


N
Na Babilonskim obalama - Ivan Puljić
Na Tvojim rukama
Na vrtku Tvome pijem
Najljepša među ženama - Ivan Puljić
Narode mooj ljubljeni /Veliki Petak/ -titl. -
Narodi nam se - Maja Blagdan
Naš Bog je moćan -
Ne boj se, jer Ja sam s tobom

Ne boj se, jer Ja sam te otkupio - titl.
Nebesa Stvorče zvjezdanih -
Noć - Žeteoci - pjesma

O

O Isuse, daj da pjevam - korizmena
O Isuse, izranjeni - korizmena
O Ljubavi ja pjevam -
O Sunce spasa Isuse - korizmena
Oče naš - Armenski -titl + HR. titl
Oče naš -Staroslavenski sa Eng. titl.

Oče naš -Španj. -titl

Oči u oči - Nikolina Pinko
On je moj  Bog - titl. -
Ovo je moja kuća živio sam tu...Ilok

 

P


Padaj s neba roso sveta - adventska pjesma   

Padre - Davide la Vecchia - Tal. titil.
Plač proroka Jeremije - Faroski Kantaduri
Planite bijeli ognjevi duše - Ivan Puljić
Pjesma stvrova od Sv. Franje Asiškog - 
Počinje se slavna Muka - korizmena
Poslan bi Anđel Gabriel
Posjet kući bez krova i vrata - 
Prazan život - Žeteoci -
Prosti moj Bože - Faroski Kantaduri
Puče moj - korizmena
Put - Istina i Život -R

Raduj se . moderna uskrsnja pesma 
Raduj se grade Nazaret
Radujte se narodi -
Rijeke žive vode potecite
Rorate Caeli desuper

S
Sa Svetim Franjom -školske sestre franjevke
Sad Te prepoznajem - Bogoslovski bend iz Zgb.
Samo je jedna Marija - Ivan Puljić -
Samo nek ljubav kraljuje -školske sestre franjevke
Samo reci riječ - Daniela S. Morson 
Simbol - Nikolina Pinko -
Slava, čast i Hvala Ti - Faroski Kantaduri
Slavi, slavi kćeri Sionska -Duhovna glazba -
Spasi Bože ljude svoje- čašćenje Križa - duhov. pj.
Srce Siromaha - Služavke Malog Isusa
Stala plačuć - korizmena
Stara me majka kara - Ljerka Palatinuš
Sveta Majko - Maja Blagdan
Sveti Franjo Asiški - VIS Sperantes
Sveti Josip - VIS Sperantes -
Svi slavimo Gospodina - Fides -
Suze - Ivan Puljić -
Suze za zagroske brege- Vice Vukov

 

Š
Šibenik - pjesma gradu

T

Tama je svud - Nikolina Pinko
Tiha noć - Ljiljana m. Talajić  
             - Zvonko Kušica
Tko sam Ja? - Fides -
Tmina _ Žeteoci - pjesma  
Tri kralja
Tvoja Krv - Giuliano -

U
U ime ljubavi - Željka Marinović 
U se vime godišta - Jasna Zlokić
U to vrijeme godišta - 
U Tvom Srcu - Dražen Kiš -
Učitelju gdje stanuješ - Ivan Puljić
Ulicom Dolorosa - Mima - pjesma
Usta moja - Faroski Kantaduri

V

Veliča - Luka Balvan
            - sa lijepim slikama Gospe
Velik si Bože moj - Emmanuel - titl.
Veselje ti navješčujem -
Visom leteć ptice male
Vjera moja nosi me - Apostoli mira

W

Y

 

Z

Za nas se rodi -
Za stol s Kristom - VIS Runolist -
Za Tebe ću ja živjet -titl.
Zahvali, Hosana Sinu Davidovu, Zbor mladih Jordan - titl.
Zazivi - Faroski Kantaduri
Zdravo budi, Marijo
Zdravo Djevo
Zdravo Marijo - Fides
Zdravo Marijo -Aramejski, titl +HR.titl

Zdravo Tijelo Isusovo -

Zdravo zvijezod Jutarnjice -

Zdravo Zvijezdo mora - Ivan B.ivica
Zemlja dide mog - Meri Cetinić
Zlatnih krila - adventska
Znak pobjede - Haifa
Znam da tvoja ruka - Nikolina Pinko
Zvončići

 

Ž

Želim klicati - Fides
Žive vode tecite - Nikolina Pinko
Živi plamen Ljubavi - Sv. Ivan od Križa -
Život je lijep - Ernesto cortazar - glazba na klaviru