Decata od Skopje za Majka Tereza - Maked. - pjesma