Sveta Franciska Cabrini

djevica, misionarka, majka iseljenika

(15.7.1850. – 22.12.1917.)
spomendan 22. prosinca

Sveta Franciska CabriniOd 1876. do 1914. godine četrnaest tisuća Talijana trbuhom za kruhom otputovalo je u strani svijet, ponajviše u Ameriku. U Americi su Talijani nalazili posla u rudnicima, kod izgradnje željeznica i cesta, na farmama i plantažama. Uz teškoće nepoznavanje jezika i drugačijeg načina života Talijani su napose bili izrugivani radi katoličke vjere.

U proljeće 1889. iskrcala se u New Yorku redovnica Franciska Cabrini, koju je poslao Papa Leon XIII. Ona je postala majka talijanskim iseljenicima.

Franciska je rođena 15. srpnja 1850. u Sant' Angelu kod Lodia u Lombardiji. Bila je trinaesto dijete posjednika imanja Augustina Cabrini i pobožne Stelle Oldini. Kad joj je bilo sedam godina, primila je Sakrament Potvrde. Taj događaj je za nju bio čas poziva da se posveti Bogu. Ona o tome svjedoči: "U trenutku mazanja svetim uljem sam osjetila nešto što nikada neću moći izreći. Mislila sam da više nisam na zemlji, toliko mi je srce bilo ispunjeno čistom radošću. Ne znam izreći, što sam osjetila, ali znam da je to bio Duh Sveti."

Iskreno pobožni otac Cabrini rado je čitao na glas u svojoj obitelji časopise koji su donosili vijesti iz misija. Franciska je zavoljela misije, pa joj se rodila želja da i sama postane misionarka. Kako to nije mogla odmah ostvariti, izučila je najprije za učiteljicu.

Nakon smrti svojih roditelja u godini 1870 - otac i majka su joj preminuli u razmaku deset mjeseci. Kao učiteljica je najprije predavala u Vidardu dvije godine. Bila je veoma aktivna u župi. Dvoreći i pomažući bolesnike i sama je oboljela od boginja. Osjećala je želju za misijama. U tom času nije u Italiji bilo nijedne misionarske kongregacije za žene. Radi tjelesne slabosti i krhkog zdravlja, nije primljena u dva postojeća reda redovnica. Od 1874. do 1880. bila je Franciska u religioznom isntitutu "sestara Providnosti". Radi teškoća je taj istitut bio ukinut. Sa sedam djevojaka iz ukinutog instituta Franciska je 14. studenog 1880 u zgradi ukinutog samostana u Codognu osnovala družbu "Misionarke Presvetog Srca Isusova." Iz okolnih mjesta došle su djevojke u ovaj samostan. Tako je uskoro otvorena nova redovnička kuća najprije u Milanu, a zatim u Rimu godine 1887. Papa Leon XIII. je potvrdio Pravilo sestara misionarki, a sestri Farnciski rekao : "Vaša ustanova je još mlada. Ona treba sredstava. Pođite u Sjedinjenje Američke Države. Ondje ćete naći pomoć, ali i ogromno polje rada."

U proljeće 1889. stigla je sveta Franciska u New York. Za sirotište je dobila teren u predgrađu New Yorka. Godine 1892. otvorila je bolnicu u New Yoruku. Osnovala je svoje ustanove (bolnice, sirotišta, škole, samostane) u Chicagu, Denveru, Seatleu, New Orleansu, Los Angelesu. Nastavila je djelatnost u Centralnoj Americi ( u Nikaragvi i Panami) i u Južnoj Americi u Čileu. Primila je državljanstvo SAD samo da bi više pomogla svojim sunarodnjacima Talijanima. Mama Cabrini bila je čudo dobrote i karitativne djelatnosti. Slala je svoje sestre na pamučne i rižine plantaže Juga te u rudnike Sjevera. Govorila bi: "Radimo, radimo! Imat ćemo čitavu vječnost dosta vremena da se odmorimo!" Misionarke su se napose brinule za siromahe. U rudokopima Denvera ( savezne države Colorado) misionarke bi silazile i u rudarske jame talijanskih rudara. Sestre misionarke su dobile dopuštenje posjeta zatvorenika pa su čak tješile osuđenike na smrt u zloglasnom zatvoru Sing-Singu u New Yorku. Zatvorenici u Chicagu kupili su konja i kola za sestre koje su im dolazile u posjet iz daleka.

Za druge audiencije kod Pape Leona XIII. Sveta Franciska rekla je odakle joj snaga u bolesti: "Ja radim za Krista, a On se brine da ne padnem pod svojim bremenom."

U dobi od 67 godina završila je svoj bolesnički život 22. prosinca 1917. u Chicagu. U svojem životu je Sveta Franciska ustanovila šezdeset i sedam redovničkih kuća u kojima je bilo preko 1500 redovnica. Sestre njezina reda brinule su se za preko 5000 siročadi i više od 100 000 bolesnika. Papa Pio XI. je 13. studenog 1938. sestru Francisku Cabrini proglasio blaženom, a Pio XII. 7. srpnja 1946. ovu misionarku Presvetog Srca Isusova proglasio svetom. Tijelo svetice nalazi se u New Yorku, jedna ruka u Chicagu, glava u Rimu, a srce u prvom njezinom samostanu u Cordognu. I Italiji i Americi je poznata kao "majka iseljenika".

Papa Pio XII. ju je 1950. postavio za zaštitnicu iseljenika.