Sveti Eoban Utrehtski

biskup, misionar i mučenik

( 5. lipnja 754.)
spoemandan 5. lipnja

 


biskup, misionar i mučenikSveti Eoban je bio engelski svećenik koji je sa Svetim Bonifacijem stigao u Njemačku. Za potrebe misija u Friziji posvećen je Eoban za korskog biskupa  prije nego je 754. postavljen za biskupa Utrehta. Na obalama rijeke Boom kod Dokkuma  ( u Nizozemskoj) 5. lipnja 754. godine napadnuta su tri biskupa: Bonifacije, Adalar i Eoban sa pratnjom (oko 50 osoba) na dan kada je zakazana podjela sakramenta Potvrde za prije krštene  Frize iz te okolice. Kosti biskupoa Adalara i Eobena su u Fuldi smještene u Fuldi pokraj groba Svetog Bonifacija. Kosti Eobana su 1154. prenešene iz Fulde u Erfurd i smještene u istom sarkofagu sa relikvijama Svetog Adalara. U Kripti  se u kapelici katedrale u Erfurtu časti sarkofag sa relikvijama Svetog Eobana i Adalara.

 

biskup, misionar i mučenik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarkofag sa relikvijama Svetog Adalara i Eobana

Kipovi Svetih biskupa:                                            u kapelici kripte katedrale u Erfurtu.

Eobana, Adalara i Bonifacija  na crkvi u Erfurtu.