Sveta Marija Kleofina i Saloma Galilejska

Učenice Isusove  i majke Apostola
spomedan 24. travnja 

Sveta Marija Kleofina

Učenice Isusove  i majke Apostola

Bila je rođaka Presvte Djevice Marije. Njezini sinovi se naizvaju "braća". Tim semitskim izrazom se naznačuju također i rođaci. Ona je pristupila Isusu kao učenica. Priladala je učenicama koje su pratile Gospodina po svoj Galileji. Njezin sin  Jakov - Mlađi, izabran je od Isusa za Apostola.

Sveti Ivan Evanđelista svjedoči da se Marija Kleofina nalazila u okružju pobožnih žena što su sa Presvetom Djevicom Marijom i Marijom Magdalenom  molile podno križa na Kalvariji: "Uz križ su Isusov stajale Maajka Njegova, zatim sestra njegove Majke, Marija Kleofina i Marija Magdalena." (Iv 19,25).

U Evanđelju Svetog Marka se spominje kao Marija Jakovljeva, jer je majka Apostola Jakova Mlađeg.

Ona je sa Marijojm Magdalenom i Marijom Saloma  kupila pomasti i išla pomazati Isusa: "Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisa da odu pomazati Isusa. I prvog dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob. I razgovarahu među sobom: 'tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?' Pogledaju, a ono kamen otkotrljan. Bijaše doista veoma velik. I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi zdesna. I preplašiše se.A on će im: 'Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećenina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesa kamo ga položiše. Nego idite, recite njegovim učenicima i Petru: Ide pred vama u Galileju! Ondje ćete ga vidjeti, kako vam reče.'" ( Mk 16,1-7)

Sveti Matej u Evanđelju navodi kako se Isus ukazao ženama među kojima je bila i Marija Klefona:"One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti  njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: 'Zdravo!' One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: 'Ne bojte se!Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju!Ondje će me vidjeti!'" (Mt 28, 8-10).

Kad je Herod Antipa I postao godine 41. kralj Judeje i Samarije priklonio se politici židovstva farizejskog tipa. Počeo je "zlostavljati neke od Crkve. Mačem pogubi Jakova, brata Ivanova." (Dj 12,1-2). To je bila velika rana za njegvu  majku Mariju Kleofinu.

 

 

Sveta Saloma Galilejska

Učenice Isusove  i majke Apostola

Ona je bila majka Apostola  Jakva Starijeg i Ivana.  Živjela je u Galileji, muž joj je bio Zebedej, galilejski ribar.  Neki smatraju da je bila u srodstvu sa Blaženom Djevicom Marjom.  Njezine sinove jeIsus izabrao za svoje učenike, Apostole.  I ona se pridružila Isusu kao učenica.  Pratila je Isusa po svoj Galileji.

Koncem treće godine Isusova jevnog djelovanja Marija Saloma se zauela za posebni položaj svojih sinova u Isuvom Kraljevstvu. Evo kako je to zabilježio Evanđelist Matej: "Tada pristupi Isusu mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, pade ničice da opd njega nešto zaište. A on će joj: 'Što želiš?' Kaže mu: +Reci da ova dva moja sina u tvome kraljevstvu sjednu iua te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva.' Isus odgovori: 'Ne zante što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti?' Kažu mu: 'Možemo!' A on im reče: 'Čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva - to nisam ja vlastan dati, to jr onih kojima je priprsvio moj Otac'." ( Mt 20.20-23)

Ona je sa Marijojm Magdalenom i Marijom Kleofinom  kupila pomasti i išla pomazati Isusa: "Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisa da odu pomazati Isusa. I prvog dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob. I razgovarahu među sobom: 'tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?' Pogledaju, a ono kamen otkotrljan. Bijaše doista veoma velik. I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi zdesna. I preplašiše se.A on će im: 'Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećenina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesa kamo ga položiše. Nego idite, recite njegovim učenicima i Petru: Ide pred vama u Galileju! Ondje ćete ga vidjeti, kako vam reče.'" ( Mk 16,1-7)

Sveti Matej u Evanđelju navodi kako se Isus ukazao ženama među kojima je bila i Marija Saloma:"One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti  njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: 'Zdravo!' One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: 'Ne bojte se!Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju!Ondje će me vidjeti!'" (Mt 28, 8-10).

 

Prve glasnice Evanđelja u Francuskoj

Isusva učenica egipčanka Sara  la KaliZa vrijeme nastupa velikog progona Crkve u Jeruzalemu poduzeto je sve da se unište Isusovi sljedbenici. Posbno su nastojali ukloniti Apostole i Isusove prijatelje. S tom namjerom su u jednu lađu bez  vesala i jedra ukrcali prisilno Lazara, kojeg je Isus uskrisio, njegove sestre Martu i Mariju Magdalenu, nekoliko Isusovih učenika i s njeima Svetu Mariju Kleofinu  i Salomu. Tu je ukrcana  Isusva učenica egipčanka Sara  la Kali (Crna, Tamnoputa). Htjeli su usmrtiti  bez proljevanja krvi: glađu, žeđu ili u valovima Velikog - Sredozemnog mora.

Božjim čudom se lađa vrlo brzo našla na južnoj obali Francuske, kod luke Marseille.  Budući da su Lazar i njegovo društvo sa broda govorili grčki, kontakt sa stanovništvom je lako uspostavljen. Nisu se svi iskrcali. U lađi su ostale dvije Marije i Sara. Oni su doplovili malo dalje.  Mjesto koje im je Nebo dodjelo za Evangelizaciju dobilo je po njima ime sve do danas: Svete Marije od Mora - Saintes Maries de la Mere.   U tom mjestu je podignuto svetište u čast Majci Božjoj. U posbnoj kapeli časte se relikivije Marije Kleofine, Marije Salome i Marije Magdalene. U kripti se nalazi grob Svete Sare la Kali  koja je također vema čašćen.  Svake godine 24. i 25. svibnja su velike svećanost napose Roma  te se u procesiji nose kipovi Sare, Marije kleofine i Marije Salome. u Pratnji su mnogi konjanici.  Mnogi se trude dotaći kipove i cjelivaju ih.Često se kliče: "Živjela Sveta Sara!" Dolaze na tisuće i krste djecu u crkvi.

Dolaze iz okolnih mjesta, a naročito iz Arlesa mnogi gosti, jer se u Arlesu časti uspomena Svete Marte iz Betanije.  O Svetoj Marti i Mariji Magdaleni su posbne stranice u ovom opisu Primjera Svetaca.

Sveta Marija Kleofina i Saloma