Sveti Filip Đakon i Evanđelista

biskup Trallesa (Lidija)  i četiri kćeri djevice i proročice

( 1. stoljeće po Kristu)
spomendan 11. listopada

 


 

 

 

biskup Trallesa (Lidija)  i četiri kćeri djevice i proročice

 

Sveti Filip je bio đakon i evangelizator Samarije. Bio je izabran jedan od sedmorice  da pomaže Apostolima u crkvenom radu u Jeruzalemu. U Djelima Apostolskim se navodi: "U one dane, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: 'Nije pravo da mi napustimo Riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi.' Prijedlog se sviddje svemu množtvu  pa izabraše Stjepana, puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiophijskiog pridošlicu Nikolu. Njih postaviše pred Apostole , a oni pomolivši se, polože na njih ruke. " ( Dj 6,1- 6). Kada je nastupio progon vjernika u Jeruzalemu -  mnogi su otišli u druga mjesta i krajeve.  Bilo ih je koji su otišli u Samariju. Za njima je pošao đakon Filip da im navješta Evanđelje. To opisuje Sveti Luka u Djelima Apostolksi: "Oni dakle što su se raspršili  obilazili su navješćiovajućio Riječ. Filip tako siđe u grad  samarijski i stade propovjedati Krista.  Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo  što je Filip govorio slušajući ga  igledajući zanmenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta velika radost u ovome gradu." (Dj 8, 4-8). Navodi se dalje kako dok Filip 'navješćivaše Evanđelje o Kraljevstvu Božjemu i o Imenu Isusa Krista, krštavahu se muževi i žene.' (Dj 8,12-13).  Za prvu Crkvu je veliki događaj da je Filip krstio prvog Etiopljanina. I to je detaljno opisano u Djelima Apostolskim:  " Anđeo se Gospodnji obrat Filipu: 'Ustani i pođi na jug putom što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust.' On usta i pođe. Odjednom eto nekogEtiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake,  kraljice etiopske koji bijaše nad svom njezinom riznicom. Vraćao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se, sjeđaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju. Duh reče Filipu: 'Pođi i pridruži se tim kolima!' Filip potrča i ču gdje onaj čita Izaiju proroka pa će mu: 'Razumiješ li što čitaš?' On odvrati: 'Kako bih mogao, ako me tko ne uputi.  Onda zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj. A čitao je ovaj odlomak Pisma: 'Ko ovcu na klanje odvedoše ga, ko janje nijemo pred onim što ga striže on ne otvara svoja usta. Naraštaj njegov tko da opiše? Da, uklonjen je sa zemlje život njegov.' Dvoranin se obrati Filipu  pa će mu: ' Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom? Filip prozbori te mu, počevši od toga  Pisma, navijestiti Evanđelje:Isusa. Putujući tako stigoše do neke vode pa će mu dvoranin: 'Eto vode! Što prijeći da se krstim?' Zapovijedi da kola stanu pa obojica, Filip i dovranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti. A kad iziđoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastvai sovji putom, a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše Evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju." (Dj 8,26-40). Filipove četiri kćeri, posvetile su se Bogu zavjetom kao djevice te su bile suradnice u naviještanju Evanđelja. Sveti Pavao je kod njih svratio u Cezareji:"Sutradan otputovasmo i stugosmo u Cezareju. Uđosmo u kući Filipa Enanđelista, jednog od sedmorice, i ostadismo kod njega, On je imao četiri kćeri djevice koje su prorokovale." (Dj 21,8-9) Bile su obdarene proročkim karizmama. Tri su završile zemljaski život i bile pokopane kraj njihova oca u Hieropolisu kod Lidije u Maloj Aziji, dok je četvrta puna Duha Svetoga stigla u Marijin grad Efez i tamo umrla u društvu kršćanki.