Sveta Marija - Crna Gospa u Čestohovi

Sveta Marija - Crna Gospa u Čestohovi

glavno marijansko svetište u Poljskoj

( 1430. )

      Svetište Crne Gospe u Čestohovi  zvano i  „Gospa od Jasne Gore“, glavno je marijansko svetište poljskog  naroda.

Sliku  koja prikazuje Isusa i Mariju prema predaji  je naslikao Sveti Luka na dasci stola koju je sam Isus napravio te da ju je spasila Sveta Jelena i donijela u Carigrad u 4. st. Za vrijeme  ikoloklastičkog pokreta, bila je skrivena u šumama Poljske i kasnije donesena u Częstochowu. Nakon svih događaja, 1430  za tu je sliku izgrađena velika gotička katedrala..

Kasnije je s tim svetištem nekoliko puta bila povezana sudbina same Poljske. Čak su i za vrijeme 2. svj. rata ljudi onamo išli na tajna hodočašća da prikupe duhovnu snagu  u progonu od nacista, a to se događalo još mnogo više kada je Poljska došla pod utjecaj Sovjetskog Saveza. Dolazak u to svetište  pape Poljaka,  Ivana Pavla II. bez sumnje je odigrao veliku ulogu u svrgavanju komunizma u Poljskoj deset godina kasnije i kasnijem porazukomunizma u istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu

Jasna Gora je najpoznatije poljsko marijansko svetište i jedno od najznačajnijih u svijetu (2004. je zabilježeno 3,5 milijuna hodočasnika iz 66 različitih država). Nalazi se na brdu unutar grada. Predmet štovanja je crna slika Marije koja se nalazi u crkvi Rođenja Marijina unutar pavlinskog samostana koja je 1906. Proglašena bazilikom. Crkva je građena u 15. st., a u 17. i 18. st. je uređena u baroknom stilu. Postoje freske Karla Dankwarta. Glavni oltar Uznesenja Marijina je 1728. napravio Jakob Anton Buzzini.