Sveti Firmin iz Amiensa

Sveti Firmin iz Amiensa

biskup i mučenik

( +303.)
spomendan 25. rujan

Sveti Firmin je rođen u Pamploni (sjeverna Španjolska), a obrazovanje je stekao od biskupa imenom Honesta. Počeo je misionariti u svojoj domovini, a potom je prešao u južnui Francusku, gdje je navještao Evanđelje. Godine 301. postao je prvi biskup Amiensa u kojem je u za vrijeme porgona kršćana pod vladavinom cara Dioklecijana umro mučeničkom smrću odsjecanjem glave.  U Amiensu na sveca podsjeća  lijeva vrata zapadnog pročelja katedrale i pozlačeni visoki reljef na pregradi kora u biskupskoj crkvi.