Sveti Jeremija

prorok i mučenik

(650. - 587. prije Krista)
spomendan  1. svibnja

 


Rembrant : Prorok plače nad jeruzalemomProrok Jeremija je rođen 650. god. prije Krista u Anatotu blizu Jeruzalema. Potječe iz svećeničke obitelji.  Živio je i prorokovao u Judeji između 622. i 587. prije Krista. U službu  proroka pozvan je 622.prije Krista u Judeji u njezinu sretnu razdoblju za vladavine kralja Jošije. Kako je rasla moć Babilona, zaredale su se katastrofe. Bog preko Jeremije poručuje: 'Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: "Kralju judejskom, koji vas posla k meni da me pitate, ovako recite: - Evo, vojska faraonova, koja vam priteče u  pomoć, vratit će se u svoju zemlju Egipat. Kaldejci će opet napasti ovaj grad, osvojiti ga i spaliti'" (Jer 37,6-7) Radi te Poruke judejski dostojanstvenici istukoše Jeremiju i baciše u  tamnicu a zatim u čatrnju. Po kraljevoj naredbi izvađen je iz čatrnje i natrag bačen u tamnicu. Prije dolaska Kaldejaca Jeremija je s narodom pobjegao u Egipat .  U Egiptu je kamenovan od puka  'apud Taphnas". Njegov je grob bio veoma čašćen, ap su mnogi uzimali prah sa groba  za najteža obljenja. Stalni mu je prijatelj Baruh, koji je zapisao veći dio proročanstva. Njegovi suvremenici  u proročkoj službi bili su Sefonija i Ezekiel , koji su među prvima izagnani u Babilon. Proročanstva su mu djelomice kao pjesma, a djelomice kao proza. Sva proroštva su puna alegorije i dramatičnosti, živa su i dojmljiva.

Glavna poruka odnosi se na Božji sud koji dolazi: nema koristi oslanjati se na Božja obećanja o zaštiti sve dok se ustraje u grijehu idolopoklonstva.  Jeremija je stalno naviještao propast Jeruzalema. Tješio je ipak narod kako budućnost ima nade u povratak iz sužanjstva. Napisao je poslanicu izagnanicima u Babilon i Šemaji.Evo što im poručuje: "Ovako govori Jahve nad Vojskama, Kralj Izraelov: 'Svima izgnanicima koje  odvedoh iz Jeruzalema u Babilon! Gradite kuće i nastanite se, sadite vrtove i uživajte urod njihov.Ženite se i  rađajte sinove i kćeri! Ženite svoje sinove i udajte svoje kćeri da i oni rađaju sinove i kćeri! Množite se da se ne smanjite! Ištite mir zemlji u koju vas izagnah, molite za nju Jahvi, jer na njezinu miru počiva vaš mir. " (Jer 29,4-9).

No Bog preko Jeremije  obećava da će nakon sedamdeset godina: "Izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah. I vratit ću vas na mjesto odakle vas u izagnanstvo odvedoh." (Jer 29,14).

Bog preko Jeremije najavljuje povratak iz izagnanstva: "Objavite slavopojkom: Jahve spasi narod svoj, Ostatak Izraelov!" (jer 31,7)

Nakon povratka uslijedit će novi savez Boga sa svojim narodom: "Evo dolaze dani - riječ je Jahvina - kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti Novi Savez…Zakon ću Svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod Moj!" (Jer 31,31.33)

Jeremija je više od drugih proroka upućivao na osobnu vjeru i pokajanje. U molitvama je jako naglašena njegova osobnost. Kao izagnanik je završio život  u Egiptu 587. prije  Krista.