Sveti Hormizda

papa

( 514. – 523.)
spomendan 6. kolovoza

papa Papa Hormizda je podrijetlom Perzijanac, rođen u Frosinoneu. Bio je povjerljiv  suradnik pape Simaha. Prije izbora je bio oženjen i imao sina Silverija, koji će 536.godine postati papa Silverije.   Kao papa Hormizda određuje novi pristup pitanju Istoka, jer još postoji šizma. Papa  Hormizda je sa žaljenjem pratio nezadovoljstvo u Bizantu radi monofizitizma cara Anastazija I.  Papa Hormizda  pažljivo postavlja uvijete za uspostavu mira. Unatoč dugotrajnim raspravama nije postignut napredak.  U Bizantu nastaje promjena dolaskom na vlast Justin I. (518.-527.)   koji je  bio sklon odredbama Kalcedonskog sabora. Pokazao je spremnost  primirju. Traži od Rima da pošalje u Bizant misiju. Papa odmah šalje legate  koji sa sobom nose dokumente o pomirbi. S tim dokumentima su upoznati car Justin, carski nećak Justinijan i patrijarh Ivan.  Obje strane pokazuju spremnost obnovi zajedništava Crkve.  Dogovor je postignut 28. ožujka 519. godine. Nakon kraćeg kolebanja, patrijarh Ivan potpisuje dokumente kojima papa Hormizda traži priznanje odredbi donesenih na Saboru u Kalcedonu; osudu Nesorija, Eutiha, njegovih sljedbenika, uključujući i Akacija. Tako je ponovno, nakon trideset pet godina, uspostavljeno jedinstvo Crkve.

Za pontifikata Svetog Hormizda  Sveti Benedikt sastavlja svoje Pravilo i počinje izgradnju samostana Monte Cassino.  Sveti papa Hormizda je preminuo 6. kolovoza 523. i pokopan je u crkvi Svetog Petra u Vartikanu.