Sveta Ruta

pramajka kralja Davida

(+ oko 1000. prije Krista)
spomendan 1.rujna

pramajka kralja Davida

Sveta Ruta je porijeklom Moapka. Njezina životna priča opisana je u biblijskoj Knjizi o Ruti. Udala se za jednog od dvojice Noeminih sinova, pošto je obitelj došla iz Betlehema u Moab da izbjegne glad. Kad su umrli Noemini sinovi i muž, ona je odlučila vratiti se u Betlehem. Ruta je zavoljela svoju svekrvu i pošla s njom. Da bi se prehranile, Ruta je pabirčila zrnje na Boazovu polju, koji je bio vrlo imućan Noemin rođak.  Boaz je vrlo lijepo postupio prema Ruti  jer je znao da je ona bila dobra prema svojoj svekrvi. Ruta i Boaz su se vjenčali. Njihov sin Obed bio je Davidov djed.

Na slici: Sveta Ruta sa sinom Obedom i svekrva Noemi.