Sveti Nikanor Đakon

đakon i mučenik

(+ 76)
spomendan 10. siječanj

Sveti Nikanor je jedan od sedam Svetih đakona prve Jeruzalemske zajednice.U Djelima Apostola čitamo: "Kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova, što se u svgdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: 'Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, puni Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvii  posluživanju Riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred Apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke." (Dj 6, 1-6). Sveti Nikanor je navještao Evanđelje na Cipru, gdje je nakon strašnih mučenja umro mučeničkom smrtću. Blagdan mu je 10. siječnja, a Istočna Crkva ga se spominje 28. siječnja. Svi jeruzalemski đakoni se spominju zajedničkim spomendanom  28. srpnja.