Sveti Ultan iz Fossesa

opat, benediktindski misionar

( + 657)
spomendan 1. svibanj

Sveti Ultan je bio najmlađi sin irskog krlaja Fyltana iz Munstera (južna Irska). Stupio je u benediktinski samostan kao i obojica njegove braće Sveti Fursa i Sveti Foillan. U Engleskoj je zajedno sa Fursom živio kao pustinjak, a potpom ga je pratio u Francusku, gdje je Fursa utemeljio samostan Lagny kod Pariza. Nakon Fursine smrti 649. Ultan se prudružio svom bratu Foillanu, koji je na poticaj opatice Svete Gertrude iz Nivellesa, utemeljio benediktinski samostan St-Maur-Sur- les- Fosses i Ultanu predao vođenje samostana.