Blažena Antonia Mesina

mučenica čistoće

(1919. -1935.)

spomendan 17. svibnja

mučenica čistoćeRodila se  21. lipnja 1919. u  obitelji  sela Orgosolo  na otoku otoku  Sardiniji. Bila je drugo od desetero djece. Završila je 4 razreda osnovne škole,  nakon čega je prekinula školu, jer se morala brinuti za nepokretnu majku Graciju. Već je s 10 godina bila članica Katoličke akcije i poticala druge, da se uključe. Kad  je  imala   16 godina , tek je primila  prvu Pričest,  17. svibnja 1935. skupljala je  sa prijateljicom Anom Castaglia drva za ogrjev. Napao ju je maloljetnik, koji ju je želio silovati. Ona se borila, pretučena je i umrla  od rana. Mučenica je čistoće poput   Svete Marije Goreti. Papa Ivan Pavao II. proglasio je Antoniu blaženom 4. listopada 1987. Zaštitnica je žrtava silovanja i mučenica.