Benedizione di San Francesco a Frate Leone - RAI 1 - Tal. - pjesma dječjeg zbora