Litanije B. Djevice Marije - Lat. titl. -duhovna glazba