Filmovi

AB 


Abraham              - otac vjernika - Fran. - film
               - Eng. - HR. titl. - igrani film - 1. dio
                                                      - 2. dio
              
           - Patrijarh čovječnosti -Njem. - film
                 Patriarcs of the Holy Bible - Eng.-cijlei film
Ain Karim- rodno mjesto Sv. Ivana Krstitelja - Tal. - dokumentarni film
                 L'Ultimo Profeta - San Giovanni Battista - Tal. - dokumentarni film
                 Sebastia u Samarii, grob Sv. Ivana Krstitelja - Tal. - dokumentarni film
Alexander der Great- National Geographic - Eng. dokumentarmni film

Aljustrel -mjesto i rodne kuće fatimskih vidioca - dokumentarni film
             i Lisabon - Zvonko Kušica - HR. tioti. -dokumentarni film
        Sestra Marija Lucija -vidjelica u Fatimi  - Zvonko Kušica -HR. -titl. - dokumentarni film
Alfonza-štovanje - Eng. dokumentarni film
Alfonza od Bezg. Začeća -Eng. - film
Alfred the Great - Eng. dokumentarni igrani film - 1. dio
                                                                                 - 2. dio
                                                                                 - 3. dio
                                                                 - 4. dio
Allerleirauch -1971 (BRD) - Njem. - cijeli film
Alojzije Stepinac: Moja je savjest čista
 - dokumentarni film - 1. dio

                                                                                   - 2. dio

                                                                                   - 3. dio

                                                                                   - 4. dio

Alojzije Stepinac - branitelj obespravljenih
                       - video biografija - HR. titl. dokumentarni film

Anderchs - Kapela, samostanska crkva i samostan - dokumentarni film
              - Sveti Brežuljak - Zvonko Kušica - HR. titl. - dokumentarni film
Andresenova Bajka:
                               - Ružno pače - HR. sinhronizirani crtani film
                               - Snježna Kraljica - HR. - sinhronizirani crtani film
                               - Carevo novo ruho - HR. - sinhronizirani crtani film 

Anđeo se ukazuje svećeniku Zahariji u Hramu - Tal. - film
          Rođenje Ivana Krstitelja - crtani film za najmlađe
Angels in the Outfield - Walt Disney - Eng. - cijel film
Annakrimes Düren 2012 - dokumentarni film
Antun Padovanski  HR. titl. -cijeli film 
                  Igrani film iz 1931. HR. til. igrani film
Apokalipsa - RAI - Eng. - HR. titlovanii - cijeli film
Apostoli - Srb. sinhronizirani crtanifilm
            Petar i Ivan ozdravljaju čovjeka hroma od rođenja - HR. sinhronizirani film
Armenien: Ein Glaube, der Berge versetzt - Njem. - dokumentarni film

Armenska četvrt u Jeruzalemu - Eng. - dokumentarni film
Asiz - samostan u Sv. Damjanu i Carceri - film

             The Acts of the Apostols - Eng. - cijeli film
Augustin Hiponski  HR. titl. cijeli film - 1. dio
                                                        - 2. dio
Avignon - Franc. - dokumentarni film
             Pape u Avignonu - Zvnko Kušica - HR - dokumentarni film - 1. dio
                                                                                            - 2. dio

B                   Isus se rodio u Betlehemu - crtani film
                   Rođenje Hristovo - Srp. - dokuzmentarni film
Bazilika Marije Anđeoske u Asizu - film - 1. dio
                                                        - 2. dio
Bazilika - Marije Magdalene u Vezelayu - film
             - Gospodina Dobrog Završetka - Zvonko KUšica - HR. titl. - dokumentarni film
                                                               u Salvadoru do Bahia  - dokumentarni film
             - Svetog Antuna u Padovi -Tal. titl. -dokumentarni film
             - Naše Gospe od Fourviera i panorama Lyona - dokumentarni film
              Maria Trost - Graz - dokumentarni film
                     Marija Utjeha - Graz - Zvonko Kušica -HR. -titl. - dokumentarni film
              Maria Plain - Tješiteljica - Salzburg - Kušica Zvonko - HR. - dokumentarni film
              Navještenja u Nazaretu - HR. titl. - film
                                                 - Tal. - dokumentarni film
                                                 - Eng.  titl.- dokumentarni film
              Svete Ane u Beaupre -Quebercu - Kanadi - dokumentarni film
              Svetog Franje u Asizu - film
              Svetog groba i Golgota u Jeruzalemu - Tal. - dokumentarni film
              Golgota i Isusov Grob - Zvonko Kušica - dokumentarni film
              -Svetog Pavla izvan Zidina u Rimu - dokumentarna panorama
                                                      - Zvonko Kušica- HR. dokumentarni film
             - Svetog Križa iz Jeruzalema u Rimu -Zvonko Kušica - HR. titl. dokumentarni film
                       Reliqua da Cruz de Cristo é veneranda em Roma - dokumentarni film
              Cistercitski samostan Svetog Križa u Wienerwaldu /Austr./ - Zvonko Kušica - HR. titl. dokum. film
              Zvijezda mora /Stella maris/ -Maastricht - Zvonko Kušica - HR. titl. dokumentarni film
Beata Maria Cristina di Savoia- ceremonia a Napoli - Tal.- dokumentarni film
Bells of St. Mary's (1945)- Eng. - cijeli film - 1. dio
                                                                      - 2. dio
                                                                      - 3. dio
                                                                      - 4. dio
                                                                      - 5. dio
                                                                      - 6. dio
                                                                      - 7. dio
                                                                      - 8. dio
                                                                      - 9. dio
                                                                    - 10. dio
                                                                    - 11. dio
Benedikt iz Norcije -HR - dokumentarni film 
      San Benedetto da Norcia (1945) - Tal. -igrani film
Bernard iz Clairvaux-a - HR- dokumentarni film
Bernardica Soubiru - Eng.  - cijeli film - 1. dio
                                                    - 2. dio
                                                    - 3. dio
                                                    - 4. dio
                                                    - 5. dio
                                                     -6. dio
                                                    - 7. dio
                                                    - 8. dio
                                                    - 9. dio
                                                   - 10.dio
                                                   - 11.dio
                                                   - 12.dio
               Betlehem - Eng. titl. - dokumentarni film
BIBLIJA - Postanak - od Adama do smrti Mojsija- Eng. - HR. til. - igrani film
La Bibbia - Genesi - Tal. cijeli film - 1. dio
                                                - 2. dio
                                                - 3. dio
                                                - 4. dio
                                                - 5. dio
                                                - 6. dio
              La Bible - Fran. - cijeli film
         Die Entshehung der Bibel -Das Alte Testament - Njem. - dokumentarni film -1.dio
                                                                                                         - 2. dio
                                                                                                         - 3. dio
                                             - Neues Testament - Njem. dokumentarni film - 1.dio
                                                                                                          - 2.dio
         Moses und die Plagen- Njem. dokumentarni film
 
         Israël et la Bible - Franc. - dokumentarni film - 1. dio
                                                                      - 2. nema na youube
                                          - Jacob's Ladder -Eng. - dokumentarni film
                                          - Joseph: Master of Dreams - Eng. -dokum.film - 1. dio
                                                                                                            - 2. dio
                                                                                                            - 3. dio
                                                                                                            - 4. dio
                                          -Josip i šareni kaput - HR. sinhronizirani crtanifilm
                                            Samson i Dalila - Eng. -HR. titl. - igrani film - 1. dio
                                                                                                          - 2. dio
                                          - Samson and Delilah - Eng. -dokumentarni film
                                          - King Solomon - Eng. -dokumentarni film
                                          - Kralj  Salamon, sin Davidov - Eng. HR. til. - igrani film - 1. dio 
                                                                                                                        -  2. dio
                                          - Ozdravljenje Naamana - Eng. - HR. titl. film

                                          - Queen Esther - Eng. dokumentarni film - 1. dio
                                                                                                 - 2. dio
                                                                                                 - 3. dio
                                                                                                 - 4. dio
                                           - Kraljica Estera - Eng. - HR. titl. - igrani film
                                                  Jedna noć sa kraljem - Eng. - HR. titl. - igrani film
                                          - The Last Revolt - Eng. - dokumentarni film
          Das Bibelrätsel - E01 - Mythos Moises -Njem. dokumentarni film
                               - E02 - Jenseit von Eden - Njem. dokumentarni film
                               - E03 - Der Zorn Gottes -Njem. dokumentarni film
                               - E04 - Der Mann aus Nazareth -Njem. -dokumentarni fil
Biblijska meditacija - Isus Krist Mlado Sunce -HR. sinhronizirani film
                                     - Isus Krist Jaganjac Božji -HR. sinhronizirani film
Bill Wiese - 23 Minutes in Hell -Testimony - (extended version) -Eng. dokumentarni film
               - 23 minute u paklu -Eng. -HR. titl. - dokumentarni film - 1. dio
                                                                                           - 2. dio
                                                                                           - 3. dio
Bilo jednom u  Jeruzalemu - film
Biografija Sv. Jasipa Marija Escriva - Njem. titl. - film
Bitola i Kruševo - Tal. - dokumentarni film
Black Saints, Mystics and Holy Folk - Eng. - dokumentarni film - 1. dio
                                                                                                    - 2. dio
Blagdan Velike Gospe u Aljmašu 2012. - Osijek Online TV - dokumentarni film
Blagoslov životinja na blagdan Sv. Franje As. -žipa Ipanemi
Blagoslovenie Apostola Andreja - Rus. - dokumentarni film
Blažena Klara Luce Badano - Tal  -dokumentarni film
                                        - HR - Titl. dokumentarni film
Blažena Majka Terezija na pošt. marki .Eng. - film
                                  u posjetu Skoplju - film
 - misionarka kršćanske ljubavi - dokumentarni film
Blažena Marija Propetog Isusa Petković -  mali film

Blažena Ozana Kotorrska - mali prikaz
Blaženi Ivan Merz - BEATIFIKACIJA
                        - HR - veliki dokumentarni film
                        - štovan na Filipinima - dokumentarni film
Blaženi Jose /Josip/ Sanches del Rio, mučenik Krista Kralja, - Špan. - dokumentarrni film

Blaženi Piergiorgio Frassati - Eng. - film
    

Bog čudesa - Eng. - HR. titlovani -dokumentarni film
Bog ima zadnju reč - Srp. - dokumentarni film
Boka Kotorska na starim razglednicama - dokumentarni film - 1. dio
                                                                                     - 2. dio
Bolnički prozor - Eng. - HR. titl. - mali film
Botanički nacionalni vrt Vina del Mar u Čileu - dokumentarni film
                                   Kirstenbosch u Južnoafričkoj Republici - dokum. film
          Botanički vrt oca Hutarda u Čileu - Španj. - dokumentarni film
Božja priča /Od stvaranja do vječnosti - Eng. Srb. titl. lat. - crtani film

Brasielien - Missionare aus Liebe unterwegs - Njem.- dokumentarni film
Brüderchen und Schwesterchen - 1953 (BRD) - Njem. cijeli film


C

Cardinal Newman - Biography -Eng. dokumentarni film - 1. dio
                                                                            - 2. dio
Carevo novo ruho -HR sinhronizirani cijeli crtani film

Ceneterio Tulcan,Ecuador  - Španj. -dokumentarni film 
                Zimzelen groblje u Ekvadoru - Zvonko Kušica -HR. -titl. dokumentarni film
Carmel in Croatia - Eng. - film - 1. dio

                                            - 2. dio
Chaartres und der Geist des Mittelalters - Njem. - dokumentarni film
Catherine: rejetée par les hommes, mais pas par Fieu - Fran. svjedočanstvo
Catholic charismatic history - Eng. - dokumentarni film
Church of Santa Croce, Roma - Eng.  -dokumentarni film
Cisterciti - kontemplativni red - film
Color of the Cross - Eng, - Franc. titl -  cijeli film - 1. dio
                                                                        - Eng.  - 2. dio                                                 
Crkva 
          Svetog Franje /najljepša/ u Salvadoru do Bahia (Brazil) - dokumentarni film
          u rudniku Zipaquera u Kolumbiji - Zvonko Kušica - HR. titl. dokumentarni film
         Preobraženja na Gori Tabor - Tal. - dokumentarni film
         Svetog Josipa u Nazaretu - Tal. - dokumentarni film 
         Svete Ane u Jeruzalemu Zvonko Kušica - HR-titl. dokumentarni film
                         u Dürenu (Njemačkoj ) -Zvonko Kušica - HR. titl. dokumentarni film

 

Ć


 Ćiril i Metod  - "Pokrovitelite na Evropa" - Bug. - dokumentarni film - 1. dio
                                                                                              - 2. dio
                                                                                              - 3. dio
   


Č

Čarobna Boka Kotorska - dokumentarni film - 1. dio
                                                            -  2. dio
Čarobna frula - HR sinhronizirani cijeli crtani film
Čudesa crkvena:Mirotočenije - Rus. - dokumentarni film
Čudesa Pačejevske lavre - Rus. - Srb. titl. - dokumentarni film
Čudo veri -krvave suze i ulje na ikonama - Rus. - dokumentarni film
Čudotvorne ikone Majke Božje na Atosu 2011 - Rus. - Srp. sinhroniziran - dokumentarni film
Čudotovrni Križ u Kranenbergu (Njemačkoj) - Zvonko KUšica - HR. -titl. -dokumentarni film

 

D

             San Damian de Veuster - Španj. - cijeli film
Daniel i lavlja jama - sinhronizirani crtani film
Dante Alighieri - video biografija - HR. -titl. - dokumentarni film
Daniel the Prophet - Eng. cijeli film
         Eng. - Srp. titl. - igrani fillm
           Prorok - Srb. sinhronizirani crtani film
David Copperfield by Charles Dickens - Eng. cijeli film 
Die Gänsemagd -1971. (BRD) - Njem. cijeli film
Die heilige Lanze - Njem. - dokumentarni film
Die kluge Bauerntochter - 1971 (BRD) - Njem. - cijeli film
Discalced Carmelite Nuns - Fran. - Eng. titl.
                                 A day with Carmel Nuns - Eng. -dokumentarni film
Dječak koji je bio u Raju - Cloton Burpo - Eng. - HR.-titl - dokumentarni film
DNK dokaz protiv evolucije - Eng. - Srb. - titl. - dokumentaarni film
Dominik Guzman - dokumentarni film
Don Bosco                     HR titl. - 1.dio
                                       -  2. dio
Don Bosco 1935 - Tal. - cijeli film
DON CAMILLO:

                          Don Camillo und Peppone (1952) - Njem. cijeli film     -1
                                                                                                                - 2
                                                                                                                - 3
                                                                                                                - 4
                                                                                                                - 5
                                                                                                                - 6
                                                                                                                - 7
                                                                                                                - 8
                                                                                                                - 9
                                                                                                              - 10
                                                                                                             -  11
                        Die große Schlacht des Don Camillo - Njem. cijeli film - 1.
                                                                                                               - 2
                                  "          "                 "              Abschied & Rückkehr   
Dresden -grad i katedrala Presv. Trojstva - Zvonko Kušica -HR. - dokumentarni film
Drinske mučenice - dokumentarni film
Drinske mučenke - Slov. - dokumentarni film

Dubrovnik - Dominikanski samostan - Fran. - dokumentarni film
               - Franjevački samstan - Fran. - dokumentarni film
               - Katedrala  - Fran. - dokumentarni film
               - Duždeva palača - Fran. - dokumentarni film
               - Biser Jadrana - Eng. - dokumentarni film           
Duhovni poziv - franjevački juniorat, Kaptol 9, Zgb - film
                     - istinita priča, - film

E

Efez - antički velegrad - Njem. - dokumentarni film
       - the Holocaust at the Temple - Eng. -dokumentarni film
Ekvador - zemlja ruža i vulkana -HR - dokumentarni film
El rapto de la Iglesia - Španj. - cijeli film
Elias y la vidua de Sarepta - Španj. titl. - kratki film
       Elia und die Witwe Serepta - Njem. - mali film 
          Ilija porork i udovica iz Sarfare - Eng. - HR. titl. lijepši film
      -  o profeta - Port. - cijeli film

         Elijah Story - Arapski - Eng. titl. -igrani cijeli film
Elizej prorok - Srp. - sinhroniziram crtani film
Esther and the King - Eng. -biblijski cijeli film
          Kraljica Estera(Jestira) . Srp. sinhronizirani crtani film
Euharistjska pobožnost izvan Svete Mise - Španj. dokumentarni film
Euharistijsko čudo - u Lancianu
 -Eng. - mali dokumentarni film - 1. dio

                                                                               - 2. dio
                                            -EWTN - Eng. -HR. titl. -veliki dokumentarni film
                   Bolsano- Orivieto - Zvonko Kušica - HR. titl. - dokumentarni film
                                             - Tal- dokumentarni film
                   Ferrara - Zvonko Kušica - HR. - titl. - dokumentarni film
Eustachius Kugler - Njem. - dokumentarni film
Evanđelje
 
              The Gospel of John - po Ivanu - Eng. cijeli film -
               Jevanđelje po Jovanu - Eng. - Srp. titl. - cijeli film
              po Mateju - Eng. - cijeli film
              Jevanđelje po Mateju - Eng. - Srp.tol. - cijeli film
                           (Priča o Iususu  po Luki )- HR. sinhroni film
                           - Isus Hrist ( po Luki  Priča o Isusu) - Srb. sinhronizirani film
Expeled - No Intelligence Alloved - Eng. -cijeli dokumentarni film

F

                                 The real Face of Jesus - Eng. - dokumentarni film
                                         Lice Isusovo oživljeno sa Torinskog platna - 
                                         Divine Mery and Shroud of Turin - Eng. -titl.
                                 Likovi Isusa u umjetnosti- dokumentarni film

                                
 Visage de Jesus Misericordieux - Fran. - dokumentarni film

Faustina Kowalska - HR- til. cijeli film
                             - Tal. - cijeli film
                              et Jesus Misericorrdieux - Fran. - dokumentarni film
                         Misericorde Divine - espérance pour le monde  -Fran.-  dokum. film- 1. dio
                                                                                                                  - 2. dio
                                                                                                                 - 3. dio
                             God's Mercy a universale hope - Eng. dokumentarni film - 1.dio
                                                                                                                        - 2. dio
                                                                                                                        - 3.dio
                  Barmherzigkeit als Hoffnung für die Welt - Njem. - dokumentarni film - 1. dio
                                                                                                                                  - 2. dio
                                                                                                                                  - 3. dio
Festa della Nativita di Maria a Gerusalemme - Tal. - dokumentarni film
Fina gospa /Keeping up appearances / - Eng. - Slov. titl.  cijeli film - 1. dio
                                                                                                           - 2. dio
                                                                                                           - 3. dio
                                                                                                           - 4. dio
                                                                                                           - 5. dio
Fra Andrija Kačić Miošić, pučki pjesnik i guslar - film
Frama Trsat - uskršna akcija
Franjevačka klasična gimnazija Visoko - dokumentarni film
Franjevačka župa 
 Franjevački samostsan - Dubrovnik - Fran.- dokumentarni film
Franjevci
                 od Jadrana do Dunava - 1. dio
                                                - 2. dio
                 Hrvatske franjevačke Provincije - film

                Trećoredci Glagoljaši  - dokumentarni film
                                               -samostan Glavotok - Slov. - dokumentarni film
                   L' esprit  franciscain, hier et aujourd'hui - Fran. 
Franjin Asiz -
                     - 
La Porziuncola - Tal. -dokumentarni film

Franjo Asiški -
                      -Vitez - sinhronizirani crtani film
                     - 1966. - Liliana Cavani - Tal. - cijeli film
                    -  Tal. HR  titl. -cijeli film - 1. dio 
                                                     - 2. dio
            San Francesco - Tal. - crtani film - 1. dio
                                                          - 2. dio
                                                          - 3. dio
                                                          - 4. dio
Franz von Assisi - ORF 2 - Njem. - dokumentarni film  - 1.dio 
                                                                                             - 2.dio
                                                                          - 3. dio
Franjo i Klara
 -Tal.  HR titil. - film -  1. dio
                                                      - 2. dio
                   - La storia di San Francesco d'Assisi  - Tal.- crtani film - 1. dio
                                                                                                          - 2. dio
                   - I fioretti di San Francesco - Tal. crtani film - 1. dio
                                                                                          - 2. dio
                     Pohvale Svetom Franji /Cantiga por Francisco - Port. -titl.  film sa pjesmom
              Chiara e Francesco -la voce che ristora - Tal. - dio većeg filma

Franjo u Svetoj Zemlji -Tal. - dokumentarni film
Franjo i  križari - Eng. - film
Franjo Ksaverski i izgubljeno blago samuraja - sinhronizirani crtani film
Franjo Kuharić - video biografija - HR. titl. - dokumentarni film
Putevima Svetog Franje Asiškog
 - HR. dokumentarni film

Franjo u Greču - Tal. film
               Greccio (Rieti)-Franjin Betlehem - Tal. dokumetarni film


G

Geheimnisse der Hochkulturen - Njem. - dokumentarni film
Gemma Galgani
 -Tal. - film - 1.dio
                                        -2.dio
                       - Vida de Santa Gemma - Španj. dokumentarni film
                       - Storia di Gemma Galgani - Tal. - dokumentarni film
                        - Biografia - Španj. - dokumentarni film
Georgia - das unendeckte Land. - Njem. - dokumentarni film

                    Propast Impeerije-Vizantinska lekcija - Srp. sinhronizirani dokumentarni film
 Glava Sv. Ivana Krstitelja - National Geographic HD - Eng. dokumentarni film
                           - Bog čudesa - Eng. - Srp. -titl. - dokumentarni film
God's story from Creation to Eternity  (Božja priča...) - Eng. - Srp. titl. - cijeli film
Gold Museum of Columbia - Eng. - dokumentarni film
          Zlatni muzej u Bogoti /Kolumbiji/ - Zvonko Kušica - HR. -titl. -dokumentarni film
Golgota i Isusov Grob - 
Zvonko Kušica - dokumentarni film

Gora Atos -  Eng. -dokumentarn
i film - 1. dio
                                                     - 2. dio
                                                     - 3. dio
                                                     - 4. dio
                                                     - 5. dio
Gora  
          Sinaj i manastir Sv. Katarine - Tal. - dokumentarni film
Gospa -(1995) - Jakov Sedlar o Međugorju - cijeli film
Gospa
          od Škrpela na Veliku Gospu - film
          od Utišenja na Visu - film
          Sinjska nakon procesije povratak na oltar - dokumentarni film
Gospi Kamenitih vrata procesija - film

Grace, Guts & Glory - Životopis Sv. Franje Ksaverskog -Eng. -cijeli film
Greccio -

              - Prve žive jaslice -Zvonko Kušica - dokumentarni film

H
Haljina Majke Božje u Aachenu - dokumentarni film
Hänsel und Gretel - 1971 (BRD) - Njem. - cijeli film
Hilandar - srpska carska lavra - Srb. - dokumentarni film
Hildegarda iz Bingena la lumère de Dieu - farnc. -.dokumentarni film
                                 und Macht der Frauen - Njem. - dokumentarni igrani film
Himna Liku Raspetoga u Limi - dokumentarni film

History of Ave Maria Florida - Eng. -dokumentarni film
Hodočašće u vječni grad ( Konstantin Veliki i Križ) Rus. - Srp.titl.čiril. - dokumentarni film
How old is the Earth - Dr. Don Patton - Eng. - dokumentarni film
         Biblical Age of the Earth - Dr. Don Patton - Eng. - dokumentarni film
         Earth is 6.000 years old - Eng. - dokumentarni film
Hram Herodov - virtualna rekonstrukcija modela -  film
         Salamovnov - animacija - film
Horvatija - iz ciklusa "Zlatni Globus" - Rusk. - dokumentarni film
Goroda mira - Horvatija - Rusk. - dokumentarni film
Dikaja priroda Horvatii - Rusk. - dokumentarni film
Koroli Horvatii - Rusk. -veliki dokumentarni film


I

I Misteri di Civitavecchia - Tal. dokumentarni film
I volti di Gesu nell' Arte (Morphing) - dokumentarni film
Ignacije Lojolski - Engl. - film
                        - Španj. - cijeli film
Ilija prorok (Elia) -
                    - Arap. HR. titl. - igrani film
                          i udova iz Serapte- Španj. igrani film
Interview mit Anja Schraal - Njem. - dokumentarni film
Isaac and Jacob stroy - Arapski - Engl. titl. - cijeli igrani film
Ivan Pavao II  i pobožnost Božanskom Milosrđu - Eng. - dokumentarni film
         i Samarijanka - HR - kratki igrani film
                        - paraliziranog - sinhronizirani crtani film
                               susret sa bogatim mladićem -HR. sinhroniziran film
                            pa u Jerihonu ozdravlja sljepca i posječuje Zakeja - Srb. sinh. crtani film
          Trganje klasja i ozdravljenje u subotu - Eng. - HR. titl. film
         uskrisuje sina udovice iz Naina - HR. -sinhronizirani crtani film
         Velika vjera Kanaanke - Eng. - HR. titlovani - igrani fil
         Isusovo Preobraženje - Eng. - HR. titil - film
 
              Isus tumači o razdijeljenom kraljevstvu - HR. sinhronizirani igrani film
                        gubavca - HR. sinhronizirani crtani film
                 Kruh s Neba - Eng. - HR. titl. igrani film
         Svjetlost svijeta - Eng. HR. titl. - kratki film
         Tumaču najveću Zapovijed - Eng. - HR. titl. mali film
         hvali siromašnu udovicu sa neznatnim darom - Eng. - HR. titl. mali film
         Dva jerihonska slijepca i Mesijanski ulazak u Jeruzalem - Eng. - HR. titl. - igrani film
         Isusov svečani ulazak u Jeruzalem - sinhronizirani mali film
         Poslanje Apostola - HR. -sinhronizirani kratki film
                     Tajna večera - Srp. -sinhronizirani crtani film
        Isus molii hvataju Ga u Maslinskom vrtu - HR. sinhronizirani  crtani film
         Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Eng. HR. titl. -moli film
        se ukazuje Učenicima na putu u Emaus - Eng. - HR. -titl. mali film
                   - prema Evanđerlju po Luki - HR sinhronizirani cijeli film
                   - Priča o Isusu za djecu - HR. sinhronizirani cijeli film
                    The King of Kings - (1927) - Cecil de Mille - Eng.  i Grčki titl - nijemi cijeli film 
                                                                              - Eng. titl. samo uskrsnuće u boji
                                                                              - Eng. titl. - nijemi film - 1. dio
                                                                                                             - 2. dio
                                                                                                            -  3. dio
                                                                                                             - 4. dio
                                                                                                             - 5. dio
                                                                                                             - 6. dio
                                                                                                             - 7.dio
                                                                                                             - 8. dio
                                                                                                             - 9. dio
                                                                                                            - 10. dio
                                                                                                            - 11. dio
                                                                                                            - 12. dio
                                                                                                            - 13. dio
                                                                                                            - 14. dio
                                                                                   ( 15 nema)           -16. dio
                   - Wedding at Cana - Eng.
                   - Feeds five thousend and walking on water - Eng.
                   - Heals a man born blind -Eng
                     Živio je među nama -Eng. - Srb. titl. lat. - ctani film
                   - Hrist, godine koje nedostaju, Eng. - Srp. -titl. - dokumentarni film
                    Jesus in India? - BBC - dokumentarni film
                    Jesus was a Buddist Monk - BBC - dokumentarni film
                    Jesus in England - Eng. -dokumentarni film
                    Britains 3000 years of Israelite heritage the fact - Joseph of Arimathea related to Jesus _Eng.
        Krist Djetešce, svetište u Steyru - HR. dokumetarni film
        The Living Christ series . Eng. - 1. Holy Night
                                                   - 2. Escape to Egypt
                                                   - 3. Boyhood and Baptism
                                                   - 4. Men of the Wilderness
                                                   - 5. Chalenge of Faith
                                                   - 6. Discipleship
                                                   - 8. Conflict
Isusov milosrdni lik - Franc. dokumentarni film
Isusova  prispodoba:-
                              - farizej i carinik - HR - sinhroniziran film
                              -
                              - o deset djevica
                                                       - HR. -sinhroniziran mali film
                               o izgubjenom sinu - HR - sinhronizirani film
                                               Koliko puta da oprostim svome bratu? - Eng. -HR. titl. mali film
                              - pastir,
                                        Dobri - HR. -sinhronizirani mali film
                              - skriveno blago
                                                                    HR. - sinhronizirani mali film
                         Svjedočanstvo o Ivanu Pavlu II - dokumentarni film
Ivan Vianej
 - Eng. film - 1.dio
                                - 2. dio
                                - 3. dio
                                
- 4. dio
Ivan Zlatousti - Rus. - dokumentarni film
                     Sainte Jeanne d'Arc -  Fran.  cijeli film - 1. dio
                                                                           - 2. dio

 J


K

Katarina Sienska daje plašt - HR. titl. 
Katedrala
                - Naše Gospe od Afrike u Alžiru - Kušica Zvonko - HR. titl. dokumentarni film
                Trnova kruna Isusa Krista - Kušica Zvonko - HR. titl.-dokumentarni film
Katerdrala u Sevilli iznutra i izvana - dokumentarni film
                           Gospina -Kušica Zvonko- HR. titl. - dokumentarni film
                - Svete Priscile u Taxaco /Meksiku/ - Zvonko Kušica - HR. titl.-  dokumentarni film
                 -kraljeva  u Budimpešti - Zvonko Kušica -HR. titl. - dokumentarni fil
Kćeri kršćanske ljubavi --u Ugandi  - film - 1. dio
                                                  - 2. dio

                                                  - 3. dio

    
Klanjanje noću u Bazilici Srca Isusova na Montmartru u Parizu - Fran. - dokumentarni film
Krikovi pakla pod Sibirom  - Sibiria Hell sounds - Eng. -dokumentarni film
Krista Kralja najveći kip u Šwiebodzenu (Poljska)- Kušica Zvonko - HR - dokumentarni film
Križ se ukazao caru Konstantinu -TV kalendar - film

L
Lice Isusa Krista u Mannoppelu - Zvonko KUšica - dokumentarni film
Life of St. Paul - Eng. - crno-bijeli cijeli film
Life St, John Vianney
 - Eng. - dokumentarni film - 1. dio

                                                                   - 2. dio
                                                                   - 3. dio
                                                                   - 4. dio
LIJEPOM NAŠOM sa Psalmima - dokumentarni film
Lik Milosrdnog Isusa pokazan  Svetoj Faustini  - Fran-- film i prezentacija

 Lurd  - u proljeće - Zvonko Kušica - HR. - dokumentarni film
      - zimi - Zvonko Kušica - HR. - dokumentarni film
      - 53, Internacionalno vojno hodočašće - Zvonko KUšica - HR - dokumentarni film
      - Bazilika pape Pia X. - Zvonko Kušica - HR - dokumentarni film
      - Euharistijska procesija - Zvonko Kušica - HR - dokumentarni film
          - potopljena Špilja i Bazilika Pia X - 18.06.2013 .Fran. -dokumentarni veliki film
        - Poplava u Lurdu II.dan -19.06.2013. -Zvonko Kušica -HR. dokumentarni film


LJ

Ljepota oprašivanja -Eng. dokumentarni film
Ljepota Podravine - dokumentarni film - 1. dio
                                                     - 2. dio
                          - Đurđevac - dok. film
                          - Ferdinandovac - dok. film
                          - Kalinovac - dok. film
Ljubiti Djevicu Mariju -savjet Sveca - HR. titl. -dokumentarni film

 

M

l

  Marija iz Nazareta    - Tal. - Maked. sihronizirani film - 1. dio
                          Mary of Nazareth -  Eng. - igrani film

                      Mater Dei /1950/- la vita della Madonna - Tal. - cijeli film
           Djevica Nade/Esperanca Macarena - Zvonko KUšica - HR. - dokumentarni film
          Sveti Mihael u Garganu - Zvonko Kušica - HR. titl. -dokumentarni film
Mučeništvo Svetog Stjepana - Eng. - HR. titl. - mali film

 

N.

Najezda skakavaca u Bibliji i danas - HR. - dokumentarni film
Nutarnja sloboda u posvećenom životu (Karmela) - film

 

 

O


Oporuka Majke Terezije- dokumentarni film - 1. dio
                                                         - 2. dio
                                                         - 3. dio

                                                         - 4. dio

                                                         - 5. dio

P

QU


Quo vadis - 
               - Petar susreće Isusa - Eng. -film

R


R  
Rusija sveta - Srp. dokumentarni film - 1. dio.
                                                   - 2. dio
                                                   - 3. dio
                                                   - 4. dio
                                                   - 5. dio
Ružno pače - Walt Disney - kratki crtani film

S
Saint Rafqa (Rebeka iz Libanona) - Lib. - Eng. titl. - cijeli film - 1. dio
                                                                                   - 2. dio
                                                                                   - 3. dio
                                                                                   - 4. dio
                                                                                   - 5. dio
                                                                                   - 6. dio
                                                                                   - 7. dio
                                                                                   - 8. dio
                                                                                   - 9. dio
                                                                                  - 10. dio
                                                                                  - 11. dio
                                                                                  - 12. dio
                                                                                  - 13. dio
                                                                                  - 14. dio
                                                                                  - 15. dio
                                                                                  - 16. dio
                                                                                  - 17. dio
                                                                                  - 18. dio


Santo Christo de Limpias - Eng. - dokumentarni film
                            Limpias church extra footage - dokumentarni film
                            Limpias čudotovorni križ - Kušica -HR - dokumentarni film

Sestre Kćeri Božje ljubavi misionarke u Ugandi -HR. dokumentarni film 1.dio
                                                                                                   2. dio
                                                                                                   3. dio


Stjepan Prvomučenik -

                                                      - Eng.- HR . titl. mali film
Stoljeća Bosne Srebrne - dokumentarni film - 1. dio

                                                              - 2. dio
Stvaranje-Zemljla je svjedok -Eng. - HR. til. - dokumentarni film
               - Adam i Eva. - sinhronizirani crtani veći film
 
SUSRET.Darivanje Boga čovjeku - dokumentarni cijeli film
           -The Encounter - Eng. - HR. titl. cijeli film
Susret 2 -Izgubljeni raj ( The Encounter- Paradise Lost) - Eng. - HR. titl. - cijeli film
Stvaranje svijeta - HR. titl. -film
Susret Isusa i bogatog mladića - HR. - kratki film

Sveta Filomena -svetkovina u Mugnanu - Tal. - dokumentarni film
         St.Philomena - Eng. - dokumentarni film
         Santa Filomena - Tal. -kazališna predstava filmirana
Sveta Katarina Sienska - Tal. -HR. til. - cijeli film
Sveti Nikola iz Myre - HR. - dokumentarni film
                  u Bariju - HR. - dokumentarni film
                  na Malti - HR. - dokumentarni film
                  na Sjevernom polu - HR. -dokumentarni film
 Nazaretska kućica  - Walsinghamu /Engleska/-Zvonko Kušica - HR. -titl. - dokukmentarni film
S

Svetište Majke Božje - Altötting -HR dokumentarni film
                               - Baños de Agua Santa /Ekvador - Kušica Zvonko- HR. -titl. -dokumentarni film
                                                      Virgen del Rosario de Agua Santa -Španj. -dokumentarni film
                           Birnau  -  Zvonko KUšica - HR. titl. dokumentarni film
                                - Caacupé u Paragvaju - Zvonko Kušica - HR. - titl. - dokumentarni film
                                            - Zvonko Kušica- HR. titl. -dokumentarni film
                             - Utjeha žalosnih u Luksemburgu - Zvonko Kušica - HR. titl. dokum.film
                                -La Bella Señora del Coromoto - Port. - dokumentarni veliki film
                               - Coromoto u Venezueli - Zvonko Kušica - HR. titl. dokumentarni film
                                - Talpa de Allende / Meksiko/ - dokumentarni film
                                            Gospa od Svete Krunice u Talpe - Zvonko KUšica -HR. titl. dokumentarni film
                                 u špilji de la Paz u Ekvadoru _ Zvonko KUšica - HR. -titl. -dokumentarni film
                                           Carchi gruta de la Paz - dokumetarni film - 1. dio
                                                                          -Španj. - 2. dio
                               - Neviges:"Majka Kraljica mira" - HR dokumentarni film
                               - Trsat - Svetište Kraljice Jadrana - HR. dokumentarni film
                                          - Svetište Gospe Trsatske - HR. dokumentarni film
                                          - Riznica Gospe Trsatske - HR. - dokumentarni film
                                     Aparecida o milagre -Port. - dokumentarni film
                                      Naša Gospa Bezgrešna Aparecida - Zvonko Kušica - dokumentarni film
                                     O encontro da imagem de Nossa Snhora Aparecida - Port. - dok. film
  
                                     Santuario national de Aparecida - Port. - dokukmentarni fim
                                     Señiora de la Candelaria - Tenerife - Španj. - dokumentarni film
                                             Gospa Svijećnica u Teneerife - Zvonko Kušica - HR. - titil. - dokumentarni film
                                           Guadalupa "Extremadura TV - Španj. tit. dokumentarni film                                                                                                                       Extremadura - dokumentarni film

                                                        - Svjetlo iz Extremadure - dokumentarni izvrsni film
                                                        - Procesija na svetkovinu 8.9.2010- dokumentarni film
                                                        - Hodočašće na konjima  - Španj. dokumentarni film
                                       El Rocio -Bijela Golubica - posjet pape Ivana Pavla II. 1993. - dokumentarni film
                                                                           - Zvonko Kušica -HR. titl. dokumentarni film
                                                 - procesija sa konjicom i "kraljicom" - luturgisko slavlje -  dokumentarni film
                                                       - Gospa Svete Krunice kod Rta (Cap) u Kanadi - Kušica Zvonko -HR. titl. -dok. film
 
                                      - Capacabana u Boliviji  -Zvonko Kušica - HR. -titl. - dokumentarni film
                                     - Efezu - Zvonko Kušica - HR. -titl. - dokumentarni film
                                     - Madona della Corona - Tal. - domkumentarni film - 1. dio
                                                                                                           - 2. dio
                                                                                                           - 3. dio
                                                                       - Gospa na litici - Zvonko Kušica - HR. tilt. dok. film
                                               - Nazaré u Portugalu - Zvonko Kušica - HR. titl. dokumentarni film
                                                                  Legenda o Gospi u Nazaré - Portug. - veći dokumentarni film
                                                                  Lenda de Nossa Senhora da Nazaré . Portug. - kraći film
                                      -Nazaré -Belém - /Perá/ u Brazilu - Zvonko Kušica - HR. titl. -dokumentarni film
                                                              Gospa Hodočasnica u Belému 2009. - dokumentarni film
                                             Notre-Dame de Consolation a Paris - Fran. dokumentarni film
                                    Notre-Dame de la Garde a Marseille - Fran. dokumentarni film
                                                                                             - Fran- opširniji dokumentarni film
                                                                         - Zvoko Kušica- HR. -titl. -dokumentarni film
                                            Le Puy-en-Valey , Krlajica mira (Franc.) - HR.dokumentarni film 
                                                                           - dokumentarni film
                                 
 Le sanctuaire N.D. se sept Douleurs à Kibeho (Ruanda) - Fran. - dok. film

                                                       Santuario di Nostra Signora dei Dolori a Kibeho - tal. - dokum. film
                                Castelmonte 
- Tal. - dokumentarni film - 1. dio

                                       Ranjena Gospa u Re - Zvonko Kušica - HR. titil. - dokumentarni film      
                                            Djevica Milosrđa u Cobre - Zvonko Kušica - HR. -titl, -dokumentarni film   

                                       Gospa od Zapopana/Meksiko/ - Kušica Zvonko -HR. - titl. -dokumentarni film
                                  od Pobjede (Of Victory),Lackawanna,NY - dokumentarni film
                                                      -  na Malti - Zvonko Kušica - dokumentarni film
                                           - (de Bathala) u Portugalu - dokumentarni film
                                          - Gospa od Pobjede u Portugalu - Zvonko Kušica -HR- titl. dokumentarni film
 

                          Gospa Svete Krunice u Manaoagu na Filipinima - Zvonko Kušica - HR. tit. dok. film
                                                         u Veneciji - Zvonko KUšica - HR. .titl. -dokumentarni film
                         Marijina Posjeta -
                                                          - Zvonko Kušica - HR - titl. -dokumentarni fil
                                     u Llucu  na Majorci - dokumentarni film
                                                                  - Zvonko Kušica -HR. titl. dokumentarni film
                                 Crna Gospa u Racamadouru - Zvonko Kušica - HR. dokumentarni film


                               Gospa od Zdravlja u Lichenu -Zvonko Kušica - HR.titl.  dokumentarni film
                                                        -  u Veneciji - Zvonko Kušica - HR. titl. -dokumentarni film
                               u Pompejima -
                                                   -Gospa Svete Krunice - Zvonko KUšica - HR. titl. -dokumentarni film
 Svetište Marije Bistrice - film sa pjesmom
Svetište Svete Ane u Beaupre -Quebecu -Kanadi - Fran. dokum. film
                                   u Kanadi - Zvonko Kušica - HR. titl. dokumentarni film
                            Hotel od leda u Quebecu - Marcin Kulesza - dokumentarni film
Svetište Svetog Josipa - crkva čuda u Saint Louisu (Missouri,SAD) - 
Eng. dokum. film - 1. dio

                                                                                                                                            - 2. dio
                                                                                                                                            - 3. dio
                                                                                                                                            - 4. dio
                                                                                                                                            - 5. dio
                                                                                                                                            - 6.dio
                                        -u Montrealu (Kanadi) - Zvonko Kušica - dokumentarni film
Svetište Vierzehnheiligen
 - 14. svetih zagovrnika -Njem.  dokumentarni film

                                     - Katedrala 14 Svetaca -HR.  dokumentarni film
                                     - barokno bogatstvo svetišta - dokumentarni film
Svetište u La Verni  
Svetište uz rijeku Jordan - Tal. dokumentarni film
Svitci kraj Mrtvog mora -
a Eng. - dokumentarni film
Svitci sa Mrtvog mora - na rubu znanosti HRT2 - dokumentarni film
                Los Manuscritos del Mar Muerto - Španj. - dokumentarni film
Svjatija mošči (2010) - Rus. - dokumentarni film

Š


Šarbel (Charbel) Makluf -Lib. - Eng. titl. cijeli film
                                   - Lib. HR. titlovani cijeli film
                                        - Španj. - dokumentarni film
Špilja Apostola Ivana na Patmosu - Njem. titl. - film

Špilja  Marije Magdalena kraj Marseja u Francuskoj - film sa glazbom
          Navještenja u Nazaretu je u opasnosti - Tal. dokumentarni film
         Svetoga  Mihaela u Garganu - Tal. - film

T

Tamara Laroux - ubila se, bila u PAKLU, vidjela RAJ, vraćena u TIJELO - Eng. HR.titl. dokumentarni film
Terezija  od Malog Isusa -Fran- HR.titl. cijeli film

The Encounter (Susret) - Eng. - Srp. titl. - cijeli film

Torinsko platno -HRTV 1 - dokumentarni film - 1. dio
                                                             - 2. dio
                                                             - 3. dio
                                                             - 4. dio
                Sveto Platno u Torinu - Zvonko Kušica - dokumentarni film
Trnova kruna Isusa Krista -Zvonko Kušica - HR - titl. - dokumentarni film

U


Ukazanje Djevice siromaha u Baneux-u
 -HR.  dokumentrni film

       Čudo sunca u Fatimi - 13.10.1917. - dokumentarni film
Ukazanje Majke Božje u Gvadalupi -
                                                 - HR.  kratki igrani film
Uprisine (Pobuna) - Eng. - HR. titl. - cijeli film

V
Vatikanski muzej - naučni film
Venezia -
     - Sveta Marija od Zdravlja - Zvonko KUšica - HR. titl. dokumentarni film
Vezdin o. Paulin, Gradišćanski Hrvat -karmelićanin - film -1. dio
                                                                              - 2. dio
                                                                              - 3. dio
Vinko Palotti - film - 1. dio
                         - 2. dio
           Kristali vode - HR. titl. dokumentarni film
           Voda - velika tajna žive vode - Rus.-Srp. titl.  dokum. film

W
West Texas - krajolik pustinje - dokumentarni mali film

Z

Zagonetne stube Svetog Josipa u Santa Fe - dokumentarni film
Zagreb -english version - dulji dokumentarni film
Zagreb pod snijegom - dokumentarni film
Zapanjujući dokazi o Božjem postojanju - Eng. - HR. tit. - dokumentarni film

Ž

Žizn posle smerti.Raj i Ad. -Rus. - dokumentarni film

 

STATOZAVJETNI  BIBLIJSKI  LIKOVI - Eng. - igrani filmovi

       - Abraham - Man of Faith -
       - Jacob - Bearer of the promise
      -  Joseph - the young man 
                    - ruler of Egypt 
      - Moses - called by God
                  - leader of God's people
      - Joshua -  the conqueror 
      - Gideon - the liberator
      - Ruth - a faithful woman
      - Samuel - a dedicated man
      - David  -  a young hero
                  - king of Israel

 

ANIMATED STORIES FROM THE BIBLE -Eng. crtani filmovi

          Old Testament:
                                    
Creation 
                                    Noah's Ark
                                    Tower of Babel
                                               The Tower of Babel - film iz druge serije
                                    Abraham and Isaac
                                               Sodom & Gomorrah - film iz druge serije
                                    Joseph and his Brothers

                                                Joseph in bondage - film iz druge serije
                                                Joseph's triumph    - film iz druge serije
                                    Moses
                                              Moses, the Egyptian -  film iz druge serije
                                              Moses & Pharoah -  igrani film iz druge serije
                                              The Ten Commandments - film iz druge serije

                                    Joshua and the Battle of Jericho

                                    Samson and Delilah
                                    David and Goliath
                                              King David  - film iz druge serije
                                    Daniel and the Lion's Den
                                          Release from Babylon - film iz druge serije
                                    Queen Esther
                                     Jonah - 1

               

       New Testament:

                                   Chrismas episode
                                        - Jesus Christ 's birth -  film iz druge serije
                                   Nativity

                                   Miracles of Jesus
                                                                Wedding at Cana
                                                                Bread from Heaven
                                                                Talitha koum!
                                                                Lazarus lives

                                                                Raising the widows son 
                                                                Heals the paralysed man
                                                                Healing in Peter's house
                                                                Pick up your bed and go home
                                                                Be free!
                                                                Be made clean!
                                                                Who touched me?
                                                                Stay awake with me!
                                                                Zacchaeus
                                                                I can see!

Bible story for children -  1.
                                          -  2.
 

STORIE DELLA BIBBIA AI BAMBINI  - Tal. - crtani fimovi

             Antico Testamento:

                                              I signori della Terra   
                                              I figli di Adamo  

                                              L' avventura di Noè 
                                              Una torre fino al cielo
                                              Abramo il patriarca
                                              Sodoma e Gomorra
                                              Ismaele
                                              Il destino di Isaco
                                              Venduto dai fratelli
                                              Il trionfo di Giuseppe
                                              Mosè  l'egiziano
                                              Il fuoco nel deserto
                                              Mosè e il faraone
                                              L' esodo
                                              La legge scolpita nella pietra
                                              Il vitello d'oro
                                              La terra promessa
                                              Gerico
                                              Un re per Israele
                                              La sconfitta di Saul
                                              Il seme di Davide
                                              Il regno di Salomone
                                              L' esilio da Israele
                                              Gerusalemme, Gerusalemme
                                              I profeti del deserto

 

        Nuovo Testameno:

                                              Una stelle brile ad oriente

                                                        La vita di Gesù - 1 parte
                                                                     - 2 parte

                                             La vita di San Paolo di Tarso:
                                                                             Il cammino di Damasco
                                                                             I primi viaggi
                                                                             Una missione pericolosa
                                                                             Il terremoto
                                                                             Paolo e i filosofi
                                                                             La rivolta degli orefici

                                                                             La tempesta 
                                                                             L' avventura senza fine 

 

BIBBIA PER I BAMBINI - Talijanski - crtani filmovi  za najmlađe

                   Antico Testamento:

                  La creazione                                      - 1
                                                                          - 2
                                                                          - 3
                                                                          - 4
                 Caino e Abele                                              - 1
                                                                         - 2
                                                                         - 3
                 Noe                                                               - 1
                                                                         - 2
                                                                         - 3
                                                                         - 4
                La Torre di Babel                                         -1
                                                                        - 2
                                                                        - 3
                                                                        - 4
                Abramo                                                        - 1
                                                                        - 2
                                                                        - 3
                Isacco e Ismaele                                         - 1
                                                                       - 2
                                                                       - 3
                                                                       - 4
               Il destino di Isacco                                    -1
                                                                      - 2
                                                                      - 3
               Sodoma e Gomorra                                  - 1
                                                                      - 2
                                                                      - 3
                                                                      - 4
              Esilio da Israele                                          -1
                                                                      - 2
                                                                      - 3

            Nuovo Testamento:

                 
 La nascita di Gesu 
              Battesimo e tentazioni di Gesu
              Nozze di Cana - Missione di Gesu
              La missione degli Apostoli
              Pesca miracolosa - Il lebbroso
              La Tempesta sedata
              Discorso ddella montagna
              Zaccheo
              Il giudizio
              La Samaritana
              Il paralitico - Nuova legge
              Il Padre misericordioso
              Il Padre nostro
              La pecorella smarrita
              La moneta perduta
              Il granello di senape e i lievito
              Il grano e la zizzania 
              Il ritorno del figlio
              Parabola della vigna
              il buon Samaritano
              Gesu Maestro - 1. dio
                                   - 2. dio
              La Cena con gli amici
              La cattura
              Pilato 
              La morte
              La tomba vuota -1
                      La tomba - 2
              Sono Io
              Emmaus

 

                                                                                                                                                                                
BIBLE EN DESSIN ANIMÉ - Franc. crtani filmovi

               L'Ancien Testament:
                                                
 Abraham et Isaac  - 1
                                                                               - 2
                                                                               - 3
                                                 Joseph en Égypte  - 1
                                                                               - 2
                                                                               - 3
                                    Joseph retrouve ses frères - 1
                                                                               - 2

                                                                               - 3
                                                                    Moïse   -1
                                                                               - 2
                                                                               - 3
                                                                      Ruth  - 1
                                                                               - 2
                                                                               - 3
                                                      Samuel á Siloé  - 1
                                                                               - 2
                                                                               - 3
                                                  David et Goliath    - 1

                                                                               - 2
                                                Le prophète Élie     - 1
                                                                               - 2
                                                                               - 3
                                              Le prophète Élisée    - 1 
                                                                               - 2
                                                                               - 3
                                               Le peophète Daniel  - 1 
                                                                                -
 2 
                                                                                
- 3
                                                                   Esther   - 1
                                                                                - 2
                                                                                - 3   

          Le Nouveau Testament:
                                                   Naissance de Jésus - 1
                                                                                   - 2
                                                                                   - 3
                                               Saint Jean-Baptieste    - 1 
                                                                                   - 2
                                                                                   - 3
                                              Jésus le Fils de Dieu     - 1
                                                                                  - 2  
                                                                                  - 3
                                                L'arrivée du Messie    - 1
                                                                                  - 2
                                                                                  - 3  
                                          Les miracles de Jésus      - 1
                                                                                  - 2
                                                                                  - 3
                                            Paraboles de Jésus        -1
                                                                                 - 2
                                                                                 - 3
                                         Le Royaume des Cieux    - 1                 
                                                                                 - 2
                                            Les trésors célestes     - 1
                                                                                 - 2
                                                 Le Fils prodigue       - 1
                                                                                - 2
                                                                                - 3
                                                Le Bon Samaritain    - 1
                                                                                - 2
                                                                                - 3
                                                Le juge vertueux      -1
                                                                                 -2
                                                                                 -3
                               Pardone-nous nos offenses     - 1
                                                                                - 2
                                                                                - 3
                          Le plus grand et le plus petit         - 1
                                                                                - 2
                                                                                - 3                                             

                                            Les dix  Commandement         


DESENHOS BIBLICOS - crtani filmovi na španjolskom jeziku

                                                                  komplet 1.  
                                                                             2. 
                                                                             3.                                 

 

U POTRAZI ZA SVETIM - Dokumentarna serija HRT1  


   I. Sveti nemir  - 1. dio
                        - 2. dio
                        - 3. dio
                        - 4. dio

  II, Skriveno Lice Boga - 1. dio
                              - 2. dio
                              - 3. dio
                              - 4. dio

  III. Svetost života  -  1. dio
                            -  2dio

                            -  3. dio
                            -  4. dio

 IV. Blaženstva        - 1. dio
                            - 2. dio
                            - 3. dio
                            - 4. dio


  V. Realisti i sanjari  - 1. dio
                            -  2. dio
                            -  3. dio
                            -  4. dio

 VI. Suze Nevinoga   - 1. dio
                            - 2. dio
                            - 3. dio
                            - 4. dio

 VII.  Bog živih           - 1. dio
                              - 2. dio
                              - 3. dio
                              - 4. dio


THE REAL STORY OF JESUS  - Eng.  -Dokumentarna serija BBC4

I. The Early Years -
II. The Mission 
III.  The Last Days

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xA91KIXL-s0&list=PLE77060FA70714632&index=4

http://www.youtube.com/watch?v=fAKPEU5y6T0

http://sveci.net/index.php/video/5754-saint-rafqa-lib-eng-titl-4-dio

http://sveci.net/index.php/video/5271-aschenputtel-grimm-maerchen-njem-cijelli-film

http://www.youtube.com/watch?v=eFRm1yFLsBA

http://www.youtube.com/watch?v=URVpyWVkY8U

http://www.youtube.com/watch?v=fWyhNTJTwrA

http://sveci.net/index.php/video/5813-istorija-monahini-ukraj-sinhronizirani-cijeli-film

http://www.youtube.com/watch?v=xoDEvmQa4mw

http://www.youtube.com/watch?v=GcTTn6jOEdk

http://www.youtube.com/watch?v=TNfASUhacY8

https://www.youtube.com/watch?v=4jH-jsL1ooA