Sveti Teodor iz Amesije

vojnik u rimskoj legiji, mučenik

( 17. ožujak 306.)
spomendan 17. 0žujka

 


vojnik u rimskoj legiji, mučenikSveti Teodor je bio rodom  po nekim izvorima iz Cilicije a po drugim iz Armenije. Služio je kao legionar. U Rimokatoličkoj Crkvi ga se obično naziva Sveti  Teodor iz Amesije, po imenu grada  Amesije u Pontu, gdje je pretrpio svoje mučeništvo. U Istočnoj Crkvi često ga zovu  Sveti Teodor Regrut. Budući da je bila poznata njegova kršćanska vjera, Teodor je prilikom izbijanja progona 303. doveden na saslušanje. Kad je  privremeno pušten na slobodu u Amasiji zapalio je hram božici majci Kibele. Zbog toga osuđen i zatvoren u tamnicu. Tamnica je zapečaćena jer je sudac želio da Teodor umre od gladi. Po kršćanskoj tradiciji, njemu se tamnici javio Isus Krist i ohrabrio ga govoreći: "Ne boj se Teodore, Ja sam sa tobom. Ne uzimaj više zemaljske hrane i pića, jer ćeš biti u drugom životu, vječnom i neprolaznom, sa Mnom na nebesima." U tom trenutku pojavilo mnoštvo Anđela u tamnici pa se je cijela tamnica osvijetlila. Anđele su također vidjeli stražari i jako su se uplašili. Nakon tog događaja Sveti Teodor izveden iz je iz tamnice podvrgnut strašnim mukama, kliještama su mu otkidani komadi mesa. Mučenje je završeno - spaljivanjem na lomači. Bizantski car Anastazije I. (491.-518.) nad njegovim je grobom dao izgraditi crkvu za hodočašćaU cijelom carstvu su izgrađene brojne crkve na čast Svetog Teodora. Sve su poznatija postala čuda koje je činio Sveti Teodor:  jednom se Sveti Teodor borio sa zmajem, drugi put je oslobodio jednog dječaka od zmije. Godine 971. je Euhiada dobila novo ime Theodoropolis.

U 12. stoljeću tijelo mu je preneseno u Brindisi, gdje se slavi kao zaštitnik grada. Mnoge crkve u  Carigradu, Jeruzalemu, Damasku i drugim gradovima kršćanskog istoka nose njegovo ime. Prvi je zaštitnik Venecije. Stara venecijanska crkva San Teodoro, koja je kasnije srušena zbog proširenja Bazilike Sv. Marka, također je bila posvećena svecu. U podnožju Rimskog Palatina je vrlo stara crkva, kružnog oblika, posvećena Svetom Teodoru, kojeg rimljani zovu San Toto. Vjernici vjeruju da sv. Teodor ima iscjeliteljske moći i donose bolesnu djecu u njegove hramove. Njemu se moli i zaziva protiv oluja.

Njegova borba sa zmajem (koji je predstavljen kao krokodil, na njegovom kipu na stupu na Trgu Svetog Marka u Veneciji) je ikonografski prizor i čin preuzet od puno popularnijeg sveca Svetog Jurja. Krajem devetog stoljeća došlo je do miješanja i dupliciranja pojedinosti iz života svetaca, tako dobar poznavaoc kršćanske ikonografije Helmur Nikal primjećuje; jedan drugi svetac znan kao Teodor Stratelates ( "General") doživio je svoj martirij u Pontskoj Herakleji, no i njemu je pripisano čudo - ubijanja zmaja.