Sveti Teodor iz Siceota

pustinjak, biskup

( + 613.)
sropmendan 22.travnja

 


pustinjak, biskupSveti Teodor je rođen u Siceoti u Galaciji potkraj VI. stoljeća. Na svijet je došao teškim porodom, koji je sretno završio zahvaljujući zagovoru Svetog Jurja. Taj je sveti ratnik time obilježio Teodorov život. Sa svega osam godina povukao se u crkvucu posvećenu Svetom Jurju, kako bi ondje živio u molitvi, samoći i pokori. Kasnije je ispred crkve iskopao čeliju koja mu je postala prebivalištem, oko koje se uskoro stali okupljati brojni štovatelji, jer su se ondje događala brojna čudesa. Zanimanje ljudi za toga pustinjaka navelo je biskupa obližnjeg mjesta zarediti ga za svećenika. No, to nije promijenilo Teodorov život: i dalje je nastavio živjeti pokornički, otputivši se na hodočašće u Svetu Zemlju, kao i najveće samostane toga područja. Naposljetku je odabrao mjesto te ondje s nekolicinom priajatelja osnovao strogu pokorničku zajednicu, koju je nazvao po svome zaštitniku Svetom Jurju. Njegovu je samotništvu došao kraj kadaga je narod Anastaziopolisa poželio za biskupa. Teške je volje prihvatio  te je deset godina vodio taj grad mudro i časno, želeći ipak, te neprestano tražeći kako bi se vratio u svoju samoću. Naposljetku su carigradski patrijarh i car udovoljili njegovoj želji i vratili ga u njegovu ćeliju u pustinji, gdje j eživio čineći brojna čudesa. Preminuo je 22. travnja 613. godine pa ga je puk uvelike oplakivao.