Sveta Kristina iz Bolsena

djevica i mučenica

( IV. stoljeće)
spomendan 24. srpnja

 


images/slike/Sveta Kristina je rođena u Volsini, sada je to ruševina kraj Bolsena. Kći je poganskih roditelja. Za kršćansku vjeru ju je oduševila jedna sluškinja. Kristina je samilošću ganuta prema nekim prosjacima razbila u komadiće očeve idole od zlata i srebra, kako njihove dijelove  podijelila kao milostinju. Podvrgnuta žestokom očevom ispitivanju, Kristina je izjavila kako se ti kipići, koji su se tako lako raspadali u male komadiće, sigurno ne mogu smatrati besmrtnima. Rekla je ocu: "Sasvim drugačiji i vječan zacijelo mora biti jedini Bog kršćana.   Zajedno sa dvanaest sluškinja kršćanki da je Kristinu otac zatvoriti u neku kulu na jednom otoku jezera Bolseno. Kristinu je posjećivala uplakana majka nagovarajući je da se odrekne vjere u Krista.  Kako to nije ništa polučilo želju roditelja, predali su Kristinu sucu na mučenje. Najprije su kristini lomili udove, probijali vrat velikom sulicom. No Kristina je to preživjela i oporavila se.Bacili su je vezanu u vatru. Vara ju nije zahvatila.  Odveli su je ponovno u tamnicu. u Noći su je vezali za bazaltnu ploču i bacili u vodu jezera Bolsena da se udavi. Prihvati ju je Anđeo i držao nad vodom. Ukazao se sam Isus Krist i krstio Kristinu te predao  Svetom Arkanđelu Mihaelu da je prenese na obalu.  Mučenje je preuzeo drugi sudac. Dao je Kristinu zatvoriti u tamnicu sa zmijama otrovnicama.  Kristina je zapovjedila zmijama da se udalje. Tako se i dogodilo. U bijesu su Kristini odrezali grudi. No umjesto krvi poteklo je mlijeko.  Odsjekli su joj i jezik. Kristina je jezik bacila u lice suca, koji je odmah oslijepio.  Kristina je usmrćena probodena sa dvije strijele.  - Štovanje ove mučenice se odmah proširilo. Njoj u čast podignuta je veličanstvena bazilika.