Sveta Rahela

ljubljena žena praoca Jakova

( 17. stoljeće prije Krista)
spomendan 11. srpnja

 


Sveta Rahela, ljubljena žena praoca JakovaSveta Rahela je bila mlađa i veoma lijepa kćerka Abrahamovog rođaka u Haranu. U strahu od osvete brata Ezava, Jakov bježi u Haran kod rođaka Harana. Tu se zaljubio u njegovu mlađu kćerku Rahelu. I Raheli je bio drag Jakov. Odlučili su se za brak. Budući da Jakov nije imao mogućnosti da plati otkupninu, pristao je da će za Rahelu raditi sedam godina. No kad je bilo vrjeme vjenčanja, Laban je podmetnuo za udaju stariju - manje lijepu - kćer Leu. To je bio običaj da se trebala prije udati starija kći.  Jakov razočaran pristao je da radi još sedam godina za svoju izabranicu Rahelu. Konačno mu se ostvarila želja te je dobio Rahelu za suprugu. Sa svoje dvije žene i stećenim blagom uputi se Jakov natrag u Kanaan. Prije nego su krenuli iz Harana, Rahela je potajno uzela očeva kućna božanstva. Laban je primjetio nestanak kipića - pa je krenuo u potjeru. Stigavši Jakovljervu karavanu - traženo je povrat uzetih stvari. No Rahela stavila pod sebe tražene predmete. Sjela na njih izgovorivši da joj je zlo. Kasnije su ti kumiri odstranjeni - sa spoznajom pravoga  Boga koji se objavljivao Abrahamu, Izaku i njenom suprugu Jakovu.  Rahela dugo vremena je bila bez poroda. Konačno je prvo rodila Josipa. Umrla je u produ drugog sina Banjamina. Jakov ju je pokopao na putu u Efrati, gdje se njezin gorb nalazi i časti blizu Betlehema.

Slika ispod: Rahela  sjedi na traženim kipićima.

Rahela  sjedi na traženim kipićima.