Isus: Riječ proslavljuje Boga Oca

prije  svega stvaranja

Iz Rasorave protiv hereza, Svetoga Irineja, biskupa


Gospodin naš, Riječ Božja, je na početku oblikovao Adama ne kao da nekoga trebao nego da bi imao kome svoja doborčinstva darovati. Riječ nije slavila svoga Oca samo prije Adama nego i prije svega stvorenja.

Kad je naime u Ocu boravila, Orac je Nju slavio, kao što On sam reče: "Oče, proslavi Me slavom koju sam imao kod Tebe prije nego  je svijet postao!"

Zapovijedio nam je da Njega slijedimo ne zato jer bi trebao naše služenje nego da nama samima udijeli spasenje. Slijediti naime Spasitelja znači postati sudionikom spasenja. Slijediti svjetlo znači zadobiti svjetlo.

Oni naime koji su u svjetlu nalaze ne rasvjetljuju svjetlo, nego svjetlo njih rasvjetljuje i prosvjetljuje. Oni, naime, svjetlu ništa ne daju. Ali primajući dobročinstva rasvjetljuju se svjetlom.

Tako i služenje Bogu ništa Bogu ne koristi, niti Bogo treba ljudsko služenje. Onima koji Njega slijede i Njemu služe On podjeljuje život i neumrlost i vječnu slavu. Onima koji Njemu služe i onima koji Njega slijede podjeljuje dobročinstva zbog toga što njemu služe i zato što Njega slijede. No, On od njih ne prima nikakva dobročinstva: On je naime bogat, savršen i bez ikakve potrebe.

Bog ipak od ljudi traži služenje radi toga da ih obdari dobročinstvima, njih koji ustraju služeći Njemu, budući da je Dobar i Milosrdan.  Ukoliko naime Bog nikoga ne treba, utoliko pak čovjek treba zajedništvo s Njime. Ovo je naime slava čovjekova: ustrajati i nadalje služiti Bogu. Radi toga je govorio Gospodin Učenicima: "Niste vi Mene izabrali, nego sam  Ja vas izabrao! Ovim je naznačio da time što Ga slijede ne slave Oni Njega već su oni proslavljeni time što slijede Sina Božjega. I opet: " Hoću da ondje gdje sam Ja budu i oni  da vide Slavu Moju!"

Ove navede riječi Svetoga Irineja nas potiču da sliedimo primjer Isusa Krista savršenog molitelja.