Sveta Obitelj


Iz Nagovora pape Pavla VI. u Nazaretu 5.  siječnja 1964.

„Nazaretska je kuća škola u kojoj se počinje upoznavati život Kristov. To je zapravo škola Evanđelja. Ovdje najprije učimo gledati, slušati, misliti i potpuno upoznati koja se velika i tajna snaga nalazi u ovojvrlo jednostavnoj, poniznoj i divnoj objavi Sina Božjega. Ujedno možda i naličimo pomalo ga nasljedovati.

Ovdje zapravo shvaćamo način i put kojim lako možemo upoznati tko je Krist. Ovdje osobito razumijemo koliko treba cijeniti ono što se  odnosi na njegov boravak među nama a to nekako uključuju: mjesta, vremena, običaji, govor, sveti obredi, napokon sve čime se Isuss služio da se očituje svijetu.  Ovdje sve ima glas, sve ima značenje.

Doista, ovdje u ovoj školi uviđamo zašto se mora obdržavati duhovna stega ako netko želi slijediti nauk Evanđelja i biti  Kristov učenik.

O kako bismo se rado htjeli povratiti na svoje djetinjstvo i ponovno se povjeriti ovoj poniznoj a ujednotako uzvišenoj Nazaretskoj školi. O kako bismo žarko željeli obnoviti svoje nastojanje da stječemo pravo životno znanje, uz Mariju, i razumijevanje božanskih istina.

Ali ovdje smo se zaustavili samo kao hodočasnik i prisiljeni smo odreći se te želje, jer razabiremo da se naovom svijetu ne može nikada potpuno dovršiti rad oko upoznavanja Evandeija. Nećemo ipak otići a da iz Nazareta ne uputimo na brzu ruku i kao usput nekoliko kratkih napomena.

Nazaret nas najprije uči šutjeti. O kad bi u nama ojačala cijena šutnje, toga divnog i tako potrebnogsvojstva duše, u vrijeme kad nas u ovom uzburkanom i odveć uznemirenom životu, u ovo naše doba,juriša toliko povika, galame i vike. O nazaretska šutnjo, ući nas da budemo učvršćeni u dobrim mislima, zaokupljeni nutarnjim nadahnućima, da budemo dobro pripravni slušati tajne Božje savjete i upute istinskih učitelja. Uči nas koliko je potrebno i koliko vrijedi, spremanje, nauk, razmatranje, osobni iskroviti način života, molitva koju u tajnosti vidi samo Bog.

Osim toga, ovdje upoznajemo domaći način života. Neka nas upravo Nazaret podsjeti što je obitelj, zajedništvo obiteljske ljubavi, ozbiljna i sveta ljepota obitelji, sveto i nepovredivo vlasništvo obitelji; neka nam pokaže kako je sladak odgoj u obitelji, koji ne može ništa drugo zamijeniti; neka nas nauči koja je prirodna uloga obitelji u društvenom poretku.

Ovdje nakon upoznajemo obvezu rada. O Nazaretu, o kućo drvodejeljčeva Sina, želimo najradije baš ovdje shvatiti i proslaviti  doduše strogi, ali otkupiteljski zakon ljudskog rada. Ovdje želimo tako obnoviti dostojanstvo rada da to svi doznaju.  U ovoj kući želimo podsjetiti i na to da rad ne može biti sam sebi svhhom, nego da svoju slobodu i vrijednost prima ne samo, štono se kaže, iz gospodarske važnosti, nego i  zato što nas upravlja prema divnom cilju.

Ovdje napokon želimo pozdraviti radnike cijeloga svijeta i pokazati im veliki uzor - njihov Božanskog Brata, Krista našega Gospodina, glasonošu svih njihovih opravdanih težnji."