Sveta Ivana Antiohijska

dobrotvorka Isusa i Aposotla

( 1. stoljeće)
spomendan 24. svibnja

 


dobrotvorka Isusa i AposotlaSvetu Ivanu Antiohijsku spominje Rimski martirloliogij  da je bila žena Huze, upravitelja dobara kralja Heroda Antipe.Sveta Ivana je bila jedna od žena koje su pratile i služile Isusa i Apostole. Njih spominje Sveti Luka kod  Isusove smrti na Kalvariji: "Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi  i žene koje su za Nim išle iz Galileje" (Lk 23,49). Kod samog Isusovog  ukopa Sveti Luka zapisa: "A pratile su to žene  koje su sa Isusom došle iz Galileje i motrile grob i kako je položeno tijelo Njegovo. Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti " (Lk 23,55-56).  Evanđelista Luka spominje da su u rano jutro žene došle na grob: "Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađoše otkrotrljan  od groba. Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa." (Lk 24,1-3). Sveti Luka nabraja poimence tri žene: "A bile su to: Marija Magdalena, Ivana, i Marija Jakovljeva." (Lk 24. 10). Sveta Ivana je vjerojatno za vrijeme progona u Jeruzalemu zajenod sa Svetim Manahenom  ("učiteljem i prorokom") - suothranjenikom Heroda Antipe izbjegla u Antiohiju. Crkva ih zajedno spominje u Antiohiji i časti 24. svibnja.