Sveti Berard i drugovi mučenici

franjevci misionari u Maroku

(+16.1.1220.)
spomendan 16. siječnja

franjevci misionari u Maroku
 
 
 
Sveti Antun dobio zvanje za franjevca na primjeru Marokanskih mučenika. 
Sveti Franjo poslao je  nakon generalnog kapitula u Asizu 1219. godine Braću Berarda, Petra i Otona (svećenike, pripadnike reda Male braće) te Akursija i Adjuta (braću laike) propovijedati evanđelje Maurima na zapadu. Oni su propovijedali u Italiji, Aragonu, Coimbrai, Sevillei i na kraju u Maroku otkuda su prognani, te po svom povratku tamo mučenički ubijeni.

Mučenički su ubijeni 16. siječnja 1220. godine u Maroku gdje su prvo bičevani do kosti, na rane su im sipani vruće ulje i ocat, tijela su im kotrljali preko kamenja i krhotina posuđa, a zatim su im glave prepolovljenje mačem. Njihovi posmrtni ostaci otkupljeni su i sada se nalaze u samostanu svetog križa u Coimbrau. Saznavši za to mučeništvo Sveti Franjo je kliknuo: "Sada imam pravu manju braću!"  - Mladi se augustinac Ferdinand oduševio te je stupio u Red manje braće sa željom da i on bude mučenik.

Svecima ih je proglasio Papa Siksto IV. godine 1481.