Sveti Cristobal Magallanes Jara

Sveti Cristobal Magallanes Jara

svećenik - mučenik

( 1869. - 1927.)

Spomendan 21. svibanj


Sveti Cristóbal Magallanes Jara, (30. srpnja 1869. - 25. svibnja 1927.) također poznat kao Christopher Magallanes je mučenik i svetac Katoličke crkve koji je ubijen bez suđenja za vrijeme progona Crkve u Meksiku. Optužen je za poticanje pobune protiv antikatoličke vlade te je pogubljen.
Rođen je u mjestu Totatiche u pokrajini Jalisco 30. srpnja 1869. Odgojen je u seoskoj obitelji Rafaela Magallanesa i Clare Jara, koji su pretežno živjeli kao zemljoradnici, nadničari i težaci. Kao dječak i mladić za život je zarađivao čuvajući stoku. S 19 godina stupio je u sjemenište San José u Guadalajari. Za svećenika je zaređen u dobi od 30 godina u crkvi Santa Teresa u Guadalajari gdje je kasnije djelovao kao kapelan Škole za umjetnost i djela Duha Svetoga.
Kao župnik u svom rodnom gradu Totaticheu pomogao je u osnivanju škole, razvoju trgovine prerade drveta i planiranja hidroloških radova, uključujući izgradnju brane koja bi poboljšala kvalitet života mjesnog stanovništva.
Za svog pastoralnog rada posebno se istaknuo u evangelizaciji autohtonih Huichol ljudi zbog kojih je kasnije i osnovao katoličku misiju u njihovu gradu Azqueltánu.
Kada je antikatolička vlada uredbama zatvorila sjemenište u Guadalajari 1914., otac Magallanes je otvorio sjemenište u svojoj župi. U srpnju sljedeće godine već je djelovalo sjemenište sa 17 mladića koje je priznao mjeseni nadbiskup.
Za vrijeme svog svećeničkog djelovanja Magallanes je propovijedao protiv oružane pobune, ali je bio lažno optužen za njezino promicanje. Uhićen je 21. svibnja 1927., idući ka lokalnoj farmi gdje je trebao slaviti sv. misu. Svojim krvnicima je darovao svoje vrijednosti, podijelio im oprost, a posljednje riječi su mu bile: „Umirem nevin i molim se Bogu da će moja krv posluži ujedinjenu sve meksičke braće“.
Svetim ga je 21. svibnja 2000. proglasio bl. Ivan Pavao II.