Blaženi Lukezije (i Buonadona)

supruzi, prvi franjevački Trećoredci

(1181. - 28.04.1260)
spomendan 28. travnja

supruzi, prvi franjevački Trećoredci

Blaženi Lukezije je prvi  prvi pristupio trećem pokorničkom  svjetovnom  redu franjevca. Bio je suvremenik Sv. Franje, a njegov se život prije obraćenja u mnogočemu podudara sa Franjinim.

Bio je također sin bogatog oca, trgovac, zave­den zemaljskim probicima. Franjo ga je oduševio svojom duhovnošću, pa ga je Blaženi Lukezije zamolio da predloži novi način savršenijeg života oženjenih ljudi u svijetu, što je kasnije postalo Franjevački svjetovni red.