Sveta Germana Cousin

djevica, pastirica

( 1579. - 1601.)
spomendan 15 lipnja

djevica, pastirica

Rođena je 1579. u selu Pibrac kraj Toulusa. Majka joj je umrla brzo nakom poroda. Otac se ponovno oženio. Maćeha je bila vrlo gruba prema Germani.  Kako je Germana bila boležljiva, slabašna i sićušna uz to joj je desna ruka bila uzeta. Zbog tih tjelesnih nedostataka bila je u kući prezrena i progonjena od svih u kući. Kad je Germani bilo  devet godina, povjerili su joj da čuva ovce.

Kad se vraćala kući morala je spavati u staji. Kao ležaj služila joj je loza. No pastirica Germana bi znala na paši podijeliti sa ostalim pastirima i pastiricama svoj skromni obrok. U slobodno vrijeme nadahnuto je govorila o Nebeskom Ocu, Spasitelju Isusu Kristu i Presvetoj Bogorodici i na taj ih način poučavala o vjeri.  Ponovila je naime sve ono što je pažljivo Božju riječ  sašlušala u crkvi.

Sveta Germana je  svakodnevno išla na Svetu Misu. Često puta morala je daleko ostaviti stado da bi došla do crkve da bude na bogoslužju.  Zanimljivo je da u njezinoj otsutnosti stado nikad nije pošlo u kvar. Što je najviše mogla u svoje vrijeme, za svaki se blagdan ispovjedala i primala Svetu Pričest.  Redovito je također svaki dan molila u čast Majke Božje svetu krunicu i Anđeoski pozdrav. 

Velikom strpljivošću je podnosila izrugivanje da je “bogomoljka.”Iz njezina života ostala su u sjećanju i ova dva čudesna događaja:  Jednom  zgodom kad je išla u crkvu na Svetu Misu prešla je preko nabujalog potoka koji se nije mogao pregaziti, a da nije smočila svoje haljine. Kad su joj jednom zgodom usred zime ukućani predbacili da nosi sa sobom previše kruha, ona je rastvorila svoju pregaču. U pregači se nađoše sviježe mirisave ruže. Jednog ljetnog dana  1601. našli su mladu dvadesetdvogodišnju svetu pstiricu mrtvu. Cijelo selo joj došlo na sprovod. Kada su njezin lijes iskopali 34 godine nakon smrti pronašli su svetičino tijelo neraspadnuto. Izgledala je kao da sniva.  U popis Blaženih uvrštena je službeno 1854. a u popis Svetaca 29.lipnja 1867. U Francuskoj je veoma štovana Svetica.