Sveta Hilarija iz Augsburga i pratilje

mučenice

( +304)
spomendan 12. kolovoza

 


mučeniceSveta Hilarija je bila majka Svete Afre, mučenice. Potjeće iz Cipra. Suprug joj je bio cipratski kralj. Nakon ubojstva svojga supruga Hilarija je sa kćerkom Afrom i tri pratilje stigla preko Rima u Augsburg. Da bi preživjeli -otvorili su javnu kuću. Služila je i kao gostinjac. U bijegu, prilikom progona kršćana u vrijeme Dioklecijana, Sveti Narcis, Biskup geronijski ( Gerona je u sjeverositočnoj Španjolskoj)  i njegov đakon Sveti Feliks, 304. našli su utočište u Hilarije i njezine kćeri Afre. Biskupove molitve su na Hilariju, Afru i poslugu ostavile tako snažan dojam da su prihvatile kršćansku vjeri i krsitle se. Javnu su kuću zatvorile. Mnogi Augsburgovici su prijavili Afru zbog kršćanske vjedre.Kad je Afra uhićena, biskup i đakon suveć bili otputova.iBudući da je Afra odbila prinijeti žrvu rimskim bogovima, odvedena je na otok na rijeci Lah i privezana je na drvo. Odrubili su joj glavu i krvnikom pomoćnik zapalio drvo. Preostale nagorjele kosti mučenice Afre je majka pokupila i sklonila u svoju kuću.  To se saznalo. Po nalogu suca vijnici su zapalil kuću Hilerije . U kući je izgorjela Hilarija i tri njezine pratilje kršćanke mučenice: Sveta Digna, Sveta Eutropia i Sveta Eunomia. Svetoj  Hilariji i njezinim pratiljama je bila podignuta kapela koja je 565. bial poznata kao hodočasničko svetište.

 

Likovi Svete Digne, Svete Eutropie i Svete Hilarije na jednom relikvijaru.