Sveta Emerencijana

djevica i mučenica

( +304.)
spomendan 23. siječnja

djevica i mučenica

Prema Rimskom martirologu, sveta Emerencijana (ili Emerencija) bila je posvojena sestra Sveta Agneza.

Dok je još bila katekumen, Emerencijanu su poganski vojnici pronašli kako se moli na grobu svoje prethodno mučene i pogubljene sestre, te je bila kamenovana do smrti.

Njezin je kult vrlo star, kako svjedoče stare martirologije Svetog Jeronima, Svetog Bede i drugih, ali točan datum njezine smrti nije poznat. Moguće je da je mučena zajedno sa sv. Viktorom,  Feliksom i Aleksandrom.

Tvrdi se da su njezine relikvije  otkrivene zajedno s onima njezine sestre u blizini crkve Svete Agneze na Via Nomentana, kada je crkva bila obnavljana pod papom Pavlom V. Njena povezanost sa sv. Agnezom pojačala je njezinu popularnost.

Slikaju je kao mladu djevojku s kamenom ili kako je kamenuju na grobu Sv. Agneze.