Sveta Marija od Rana Isusovih

Sveta Marija od Rana Isusovih

redovnica, karmeličanka i utemeljiteljica samostana

(1891. - 1974.)
spomendan 11. prosinac

Marija Pidal y Chico de Guzman rodila se u Madridu 4. studenog 1891. Bila je kćerka španjolskog veleposlanika u Vatikanu. Godine 1919. stupila je u samostan Karmelićanki u Madridu i primila je redovničko ime Marija od Rana Isusovih.  

Godine 1926. postala je poglavaica, kada je iste godine utemeljila samostan Cerro de los Angeles. Godine 1933. sudjelovala je na utemeljenju samostana Karmeličanki i Kottayam u Indiji.

Za vrijeme šanjolskog građanskog rata 1936/37. morale su karmeličanke pretrpjeti isto zle postupke i progonstva, tako da su morale napustiti  novu zajednicu u Las Batuecas kod Salamance te 1939. ponovno se vratiti u samostan Cerro de los Angeles.  Kako je bilo moguće ona je sljedećih godina utemljila mnogo novih samostana.

Marija od Rana Isusovih je proglašena blaženom po papi Ivanu Pavlu II. 10.svibnja 1998. U Madridu je proglašena svetom 4. svibnja 2003.