Blažena Benvenuta Boiani

trećoredica dominikanska

(1255. - 1292.)
spomendan 30. listopada

 


trećoredica dominikanska

Blažena Benvenuta je rođena 1255. u Cividadeu del Friuli (Italija). Njezini roditelji su imali već šest kćeri. Željeli su i čekali sina. No opet se rodila kći. Prihvatili su je sa sobrodošlicom kao Dobro došla _Benvenuta. Gledali su i u njoj dar Neba. To se i ostvarilo. Njihova je kći Benvenuta pokazivala veliku skolnost molitvi, pobožnosti, kontemplaciji. Teško se razbolial. Hodočasitla je na grob Svetog Dominika u Bolognu. Prizravila je i pri povratku je obula haljine trećoerdica dominikanki. U svojoj rodnoj kući je živjela kao da se nalazi u samosganu. Na glas svetosti je došla zbog uzornog kršćanskog života i zbog brojinih uslišanja pa i čudesa.  Kako je niz godina ne samo patila već se i hrabro nosila s teškim ranama na nogama i koljenima, bolesnici sa sličnim tegobama, osobito u sjevernoj Itaili, i danas je štuju kao svoju pomoćnici i zaštitnicu.  Preminula je sa trideset osam godina života 30. listopada1299.  u svom gradu Cividale. Bila je pokopana u mjesnoj crkvi dominikanaca. Papa Klement XIII. je 6. veljače 1765. potvrdio njezino štovanje i dao naslov blažena.