Sveti Cir Aleksandrijski i Ivan

Cir - liječnik, a  Ivan vojnik; mučenici

(+ 31. siječnja 303.)
spomednan 31. siječnja

 


Cir - liječnik  a  Ivan vojnik; mučeniciSveti Cir (prem grčkom i Kir) je rođen koncem 3. stoljeća U Aleksandriji, gdje je pohađao i znamenutu medicinsku školu i stekao vrhunsku medicinsku naobrazbu. Došavši na glas dobra liječnika, ali i kršćanina, rimske mu vlasti zaprijetiše progonom te se Cir sam odluči na neko vrijeme skloniti na sigurnije mjesto. Našavši se tako u Arabiji, na osamljneom mjestu u pustinji, odluči se na pustinjački život. No ne zadugo, jer je kao vrstan liječnik, nije mogao zapustiti svoj osnovini poziv jer je mnogo bolesnika tražilo liječničku pomoć. Cir je ustrajan u vjeri je sve manje postajoa liječnik tijela, a sve više liječnik duše i čudotvorac. Glas o čudesnim ozdravljenjima  liječnika Cira brzo se proširio. Dolaze bolesnici iz gotovo cijele Arabije. Među pohoditlejima se našao mladi vojnik Ivan i Edese, koji odluči postati Cirovim učenikom i pomoćnikom. Sprijeteljivši se, još su neko vrijeme zajednički proživljavali monaški život u pustinji. No potaknuti nevoljama ljudi krenuli su  pomagati siromašnima i bez naknade liječiti i njegovati bolesne. Ubroz su prokazani vlastima,usljedila je optužba i kazna pogubljenja sa drugim kršćanima. Odrubljene su im glave. Njihov je grob ubrzo postao prošteništem uz koje se dogodilo sedamdesetak čudesnih ozdravljenja, o čemu su kasnije posvjedočili Sveti Ćiril Aleksandrijski i i Sveti Sofronije Jeruzalemski.  Kad je kršćanstvo dobilo slobodu, relikvije Svetog Cira liječnika i vojnika Ivana smještene su i čašćene su ubazilici Svetog Marka u Aleksandriji.  Sveti Cir je uzor i zaštitnik liječnika.

liječnik

 

 

 

 

 

 

 

Mučeništvo Svetoga Cira.

 

 

suradnik Svetoga Cira, mučenik.

Sveti Ivan, vojnik,

suradnik Svetoga Cira, mučenik.