Sveti Cirijak Rimski

đakon, mučenik i pomoćnik

( +305.)
spomendan 8. kolvoz

 


đakon, mučenik i pomoćnikSveti Cirijak bio je đakon pape Marcela, koji je živio u Rimu u doa cara Dioklecijana. Zbog pomaganja kršćana  koji su pod prisilom gradili terme  za cara, Cirijak je bačen u tamnicu i bio mučen. Tijekom tamnovanja, Dioklecijanova supruga - koja je potajno bila kršćanka - dovela je svoju opsjednutu kći Artemiju - da ju đakon oslobodi od zloduha. Molitvom Svetog Cirijaka Dioklecijanova kći bijaše oslobođenaod zloduha. Sveti Cirijak je bio pogubljen na Ostijskoj cesti, pa je papa Honorije I. podigao na njegovom grobu baziliku njemu u čast.

Sveti Cirijak je patron egzorcista i zaštitnikom od đavlovih napadaja.  Zaaziva se u časovima smrtne borbe. Veoma je zazivan u nevoljama pa je prisutan u čašćenju četrnaest Svetih pomoćnika.

 

Na slici Sveti Cirijak oslobađa Dioklecijanovu kći od zloduha.