Sveti Placid

benediktinac, učenik Sv. Benedikrta

( 6. stoijeće )

spomendan 5. listopada

 


benediktinac, učenik Sv. Benedikrta

Za upoznavanje života ovoga svetog benediktinca imamo jedine podatke iz II. knjige slavnih Dijaloga sv. Grgura Velikog. Iz tog izvora doznajemo da je rimski patricij Tertul povjerio svoga sinčića Placida odgoju sv. Benedikta koji je u blizini Subiaca organizirao prve monaške zajednice.

Isto je učinio i Eutihije sa svojim sinom Mavrom. Patrijarh zapadnog redovništva Sv. Benedikt podijelio je sebi povjerene monahe u 12 samostana u Subiacu, dok je dva rimska dječaka – Placida i Mavru – zadržao uza se. Isto je činio i s ostalim dječacima koji su mu bili povjereni na odgoj za monaški život. Među »fioretima« iz spomenutog djela Sv. Grgura samo se dva odnose na Placida i to na njegovo djetinjstvo u Subiacu. U prvom se Placid pokazuje uz Sv. Benedikta kad se taj u noći dao na put »s dječačićem po imenu Placidom« prema brdovitu predjelu na kojem bijahu podignuta tri samostana. Tom je zgodom sv. Benedikt molitvom izmolio vodu, neophodno potrebnu za život tamošnjih monaha.

U drugom se pripovijeda kako je Placid jednom pošao po vodu. Pri tom je kliznuo u vodu za posudom koja mu je ispala iz ruke te se počeo utapljati. Sv. Benedikt, iako se tada nalazio zadubljen u molitvu u svojoj ćeliji, odmah je upoznao opasnost u kojoj se našao Placid pa mu je u pomoć poslao Mavra. Taj bez oklijevanja poleti dječaku i spasi ga. I Mavro tada shvati da je hodao po vodi pripisujući to čudo zasluzi Božjega čovjeka Benedikta. Taj je pak pripisivao čudo bezuvjetnoj učenikovoj poslušnosti. Sudac u tome natjecanju poniznosti bijaše dječak Placid koji je tvrdio da je vidio nad svojom glavom raširen opatov plašt, kao da bi on bio taj koji ga je doveo na obalu.

I u jednoj i drugoj zgodi Placid je usko i intimno povezan sa sv. Benediktom i time se ističe između drugih osoba. Drugo što o njegovu životu pouzdano ne znamo. Prema mišljenju benediktinca Giorgia Picassa, stručnjaka za srednjovjekovnu povijest na Katoličkom sveučilištu Srca Isusova u Milanu, možemo bez daljnjega držati za istinu da je Placid oko god. 529. pratio iz Subiaca sv. Benedikta na Monte Cassino te da je ondje sve do smrti živio kao veoma uzoran redovnik. Benediktinci ga časte kao dječaka koga je u svetosti odgajao sam Sv. Benedikt, i kao uzor svih onih koji mladi stupaju u samostan. U nekim benediktinskim samostanima na današnji svečev blagdan svečano bogoslužje vodi učitelj novaka sa svojim novacima.