Sveti Hubert

biskup

( 656. -727.)
spomendan 30 . svibnja

biskupRođen je u plemićkoj obitelji u Tuluzu 655.godine.  Kao mladić, živio je na dvoru franačkog kralja Ditriha III. u  Parizu a kasnije na dvoru Pepina od Heristula u  Metzu.  Bio je cijenjen i sposoban. Vjenčao se za plemkinju Floribanne, 682. Dobili su sina Floriberta, koji će kasnije postati biskup, ali mu je žena umrla pri porodu. Hubert se povukao iz plemićkog života i strastveno se predao lovu. Dok je na Veliki petak lovio u Ardenima, ugledao je jelena koji je imao raspelo između rogova i čuo je poziv na obraćenje te da ode do biskupa Lamberta. Hubert je pronašao biskupa Lamberta u Maastrichtu. Sveti  Lambert  ljubazno je primio Huberta i duhovno ga savjetovao. Hubert je sva svoja plemićka prava prenio na mlađeg brata Oda i dao mu sina na skrb. Svoja materijalna dobra podijelio je siromasima i postao svećenik. Prema Lambertovu savjetu, otišao je na hodočašće u Rim 708. U međuvremenu, lokalni plemeći ubili su biskupa Lamberta. Papa je saznao za Lambertovo ubojstvo. Imenovao je Huberta za novoga biskupa. Isticao se dobrim djelima i pobožnošću. U velikoj procesiji, dao je prebaciti tijelo Sv. Lamberta iz Maastrichta u Liege,  koji je tada bio malo selo. Sagrađena je bazilika, koja je uskoro postala katedrala.  Liège je zbog toga brzo napredovao i naglo se razvijao. Hubert je postao prvi biskup Liègea, a sv. Lambert je proglašen za zaštitnika grada. Proširio je  Kršćanstvo u području Ardena.

Umro je prirodnom smrću  30. svibnja 727., za vrijeme molitve Oče naš u Tervuerenu u Belgiji.. Pokopan je u crkvi Sv. Petra u Liège, a kasnije su prenijeli tijelo 3. studenog 743. u benediktinski opatiju Amdain. Za vrijeme reformatorskih ratova, tijelo mu je nestalo. Vjeruje se, da su ga redovnici pokopali na tajnom mjestu u šumi.

Zaštitnik je lovaca, šumara, krznara, mesara, grada Liègea, matematičara, optičara i radnika u metalnoj industriji.