Sveti Venancije iz Delminija (Tomislavgrada)

Sveti Venancije iz Delminija (Tomislavgrada)

biskup, mučenik

(+ 270)
spomendan 1. travanj

 

 

Sveti Venancije je bio biskup u Delminiju (danas Tomislavgrad). Neki ga smatraju prvim biskupom Salone. Misionario je po širom području, od neretljanskog kraja do Panonije. Zato ga zovu misionarskim biskupom.Mučen je oko 270. godine za Aurelijava progonstvas. Relikvije su mu 641. prenesene u Rim i pohranjene u kapelu Svetog Venancija u bazilici Svetog Ivana na Latreanu.

Na velikom mozaiku se lijevo od Bogorodice nalazre Sveti Pavao, Sveti Ivan Evanđelista,  Sveti Venancije i papa Teodor.