Sveti Šimun Stilit -Mlađi

Sveti Šimun Stilit - mlađi

asket, stilit i svećenik

(521.- 592.)
spoemendan 24. svibanj

 

Sveti Šimun Stilit mlađi rođen je 521. godine u Antiohiji na Orontesu (danas Antakya, jugoistočna Turska). U doobi od šest godina popeo se na prvi stup kao stilita. S dvadeset godina nastanio se na stupu visine 10 metara. U toj dobi je pomazan za đakona. Kad su ga mnogobrojni posjetitelji počeli opterećivati, povukao se na stjenoviti vrh jedne gore koja je kasnije prozvana "gorom čuda" jer je svojim zagovorom Sveti Šimun izmolio čudesa. Na stjeni j eostao deset godina. Onda se ponovno popeo na stup. U međuvremenu jeprimio svećenički red, pa je mnoge učenike zaposliou zbrinjavanju mnogobrojinih hodočasnika. Od ušteđenog novca je dao izgraditi crkvu i samostan oko stupa.

U Istočnoj Crkvi mu je spomehn 3. rujna.