Sveta Teodozija iz Tira

djevica i mučenica

(289. -307)
spomendan 2. travnja

 


djevica i mučenica

Sveta Teodozija je rođena u Tiru 289. godine- Kao osamaestgodišnja djevojka brinula se za kršćanske zatvorenike na blagdan Uskrsa. Pratila je osuđenike kad su vođeni na sudište pred pretorij. Uhvaćena je kao kršćanka. I ona je od Prefekta osuđena na strašna mučenja. Konačno su joj užarenim klještima spržili grudi. Zatim je bačena u more. Bilo je to 2. travnja 307. godine.