Sveta Radegunda Tiringijka

Sveta Radegunda Tiringijska

kraljica Franaka

(518.-587.)
spomendan 13. kolovoz

Kad je franački fralj Klotar I godine 531. osvojio Tiringiju, kao taoca je na svoj dvor uzeo Radegundu, kćer pobjeđenog kralja Bertharda Tiringijskog.  Mladu ženu je prislio da se uda za njega. Nakon gotovo dvadeset godina mučnog braka pobjegla je i sakrila se kod Svetog Medarda iz Noyona (nedaleko Pariza). Kraljevi su je vojnici vratli natrag. Rodegunda je ponovno pobjegla u Poitres. Ondje je utemeljila ženski samostan Svetog Križa i preuzela njegovo vođenje. Godine 569. je od bizanntskog cara Justinijana II primila veliku relikviju Svetog Križa. U čast toga primanja, tadašnji dušobrižnik u Poitresu Venancije Fortunat spevao je dvije veličanstvene himne: "Pane lingua gloriosi proelium certaminis" i "Vexilla regis prodeunt". Sveta Redegunda je umrla u Poitrsu. Njizin gorb u crkvei Svete Redegunde još je i danas omiljeni cilj hodočasnika.