Sveti Prokor Đakon

Sveti Prokor Đakon

đakon i mučenik

(1. stoljeće)
spomendan 9. travanj

Sveti Prokor je bio jednan od prvih od sedmorice đakona izabranih iz kruga jeruzalemske kršćanske zajednice.U Djelima Apostola čitamo: "Kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova, što se u svgdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: 'Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, puni Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvii  posluživanju Riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred Apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke." (Dj 6, 1-6). Prokor je bio tajnik Apostola Ivana Evanđelista koji mu je diktirao svoje Evanđelje. Kasnije je bio biskup u Nikomediji (danas Izmit, zapadna Turska) pa zatim u Antiohiji na Orontesu (dnas Antakyja, jugoistočna Turska. U Antiohiji je umro mučeničkom smrću.