Sveti Parmenas Đakon

Sveti Parmenas Đakon

đakon, mučekik

( 1. stoljeće po Kristu

spomendan 28. lipanj

 

Sveti Parmenas je jedan od sedam Svetih đakona prve Jeruzalemske zajednice.U Djelima Apostola čitamo: "Kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova, što se u svgdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: 'Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, puni Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvii  posluživanju Riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred Apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke." (Dj 6, 1-6). Sveti Parmenas je navještao Evanđelje  u Makedoniji za vrijeme cara Vespazijana (67.-79.) i cara Trajana (89.-117.) Umro je u Filipima  mučeničkom smrću. Blagdan mu je 23. siječnja, a Istočna Crkva ga se spominje 28. lipnja. Svi jeruzalemski đakoni se spominju zajedničkim spomendanom  28. srpnja.