Sveti Mamerto iz Vienne

Sveti Mamerto iz Vienne

biskup

(+475)
spomendan 11. svibanj


Sveti Mamerto je stariji brat kršćanskog pjesnika i filozofa Claudiusa Mamertusa (+474). Godine 461. Sveti Mamertzo je postao biskup Vienne( južna Francuska). Papa Hilarije ošto mu je prigovorio kad je samovoljno nanovo uredio biskupije Viennu i Arles te postavio biskupa u St.-Diu (Lotaringiji). Godine 470. nakon katastrofalnog potresa i požara u Vienni, bisku Mamerto je uveo procesiju prije Kristova Uzašašća, koje su se brzo proširile po Francuskoj i Španjolskoj, i još se danas održavaju po mnogim mjestima. Sveti Mamerto je umro i sahranjen u Viernni.