Sveti Makarije Aleksandrijski

Svati Makarije Aleksandrijski

pustinjak

(+394.)
spomendan 19. siječnja

Nije u rodu sa Svetim Makarijem Starijim, a također je živio u gornjoegipatskoj pustinji Sketis. Bio je učenik Svetog Antuna Opata. Dobio je od Neba dar lječenja bolesti i uklanjanja demona. U svojoj ćeliji imao je često puno posjeta nevoljnika. Za vrijeme progona arijevaca pod vladavinom cara Valenta ( 364.-378.) prognan je 373.-375. zajedno sa Makarijem Starijim na jedan otok na Nilu, gdje su sklopili prijateljstvo. Prikazuje se kao pustinjak s fenejrom, grozdom, okružen divljim životinjama.