Blažena  Ingrid  iz  Skänninga

djevica, dominikanka, utemeljiteljica samostana

( 1235. - 1282.)
spomendan 2. rujna

djevica, dominikanka, utemeljiteljica samostana Blažena Ingrid se veoma rano udala. Nakon smrti svoga suprugazajedno sa svojim sestričnama na svojem posjedu u Skänningu utemeljila je prvi samostan dominikanki.  Poslije hodočašća u Rim i Jeruzalem stupila je u svoj samostan, pa je u njemu bila prva opatica.

U srednjem vijeku veoma je bila čašćena. Na Saboru u Konstanzu 1418. proglašena je blaženom.