Blaženi Sebastijan Kimura i drugovi

Blaženi Sebastijan Kimura i drugovi

prvi japanski svećenik i mučenik

( 1565. - 1622.)
sšpomendan 10. rujan

 

Blaženi Sebastian Kimura  je rođen 1565. U Firando /Hirado u Japanu. Bio potomak prvih krštenih Japanaca, koje je krstio Sveti Franjo Ksaverski. U mladosti je radio kao volonter sa 11 godina kod isusovačke crkve u svom rodnom gradu, onda se u dobi od 19 godina pridružio isusovačkom redu i studirao teologiju u Makao u Kini. Godine 1601 se vratio u Japan, pa je u Nagasakiju zaređen. On je postao prvi Japanac katolički svećenik.

Nakon početka drugog velikog vala progona u Japanu u 1614, Blaženi Sebastian Kimura je prerušen kao vojnik, biznismen, poljoprivrednik, prijevoznik ili liječnik, bio je u mogućnosti da čak i posjetiti kolege vjernike u kaznionicama.. U lipnju 1621,  izdao ga je neki korejski robov pa je uhićen kada  je odsjeo u jednoj korejskoj obitelji. U međuvremenu su bila uhićena dva negova veroučitelja u Zatvoru Suzaka. Tamo je već bio Karlo Spinola sa četiri isusovačka  novaka. Izmučeni glađu i hladonoćom  u rujna 1622.su  Sebastian Kimura, Karlo Spinola i 22 drugih katolika su privedeni u Nagasaki  te po naređenju guvernera Gourocu osuđeni na smrt. Njih 22, uključujući i Sebastiana Kimura i Karla Spinola, bili su spaljeni, a drugih 30 pogubljeni 1¸0. Rujna 1622. U Nagasakiju.

Sebastian Kimura i drugih 204 mučenika bili su  7 srpanja 1867. od  pape Pia IX.  proglašeni blaženim.