Sveta Serafina (Fina)

dobrotvorka i patnica

( 1238. - 1253.)
spomendan 12. ožujka

dobrotvorka i patnicaSveta Fina - punim imenom Serafina rođena je u gradu San Giminiano u Toskani. U desetoj godini oboljela je od teške bolesti od koje će trpjeti cijeli život. Do petnaeste godine s mukom će se kretati i šiti odjeću za siromahe. Nakon toga ostala je trajno paralizirana uz krevet. Dijelila je s Kristom svoje trpljenje te ga je i sama pojačavala tvrdom daskom kojom je zamijenila ležaj. I štakori su je stalno uznemirivali. Smireno i sabrano je dočekala smrt. Proglašena je zaštitnicom bolesnih od paralize i sličnih bolesti.